Biisinikkariksi - Näin arvioitutin mahdollisuuksiani toimia lauluntekijänä kevyen musiikin alueella

Jarmo Romppanen

Työn nimi
Biisinikkariksi - Näin arvioitutin mahdollisuuksiani toimia lauluntekijänä kevyen musiikin alueella

Sivumäärä
16

Kuvaus
Projektityöni ideana on tutkia tekemäni laulukappaleen mahdollisuuksia päästä laajemman kuulijakunnan ulottuville. Puntaroin samalla sen avulla kykyjäni toimia iskelmämusiikin alueella lauluntekijänä. Sävelsin ja sanoitin laulua alkusyksyn 2002 aikana, ja sovitimme sen kevyen musiikin muotoon yhdessä taiteellisena tuottajanani toimineen Olli Variksen kanssa. Olen tehnyt omia sävellyksiä 11-vuotiaasta asti, ja luomani musiikin tyylisuunnat ovat vaihdelleet omien musiikkimieltymysteni mukaan. Kasvot niin kuulaat -laulukappaleessa ajan myötä muodostunut oma sävelkieleni yhdistyy populaarimusiikissa käytettyihin tyylikeinoihin. Projektityöni sisältää kappaleesta äänitetyn demoCD:n sekä kirjallisen osuuden.

Kirjallisessa osuudessa käsittelen omaa säveltämis- ja sanoittamisprosessiani yleisesti sekä sitä, kuinka Kasvot niin kuulaat -kappale syntyi. Kerron, kuinka sovitimme ja yritimme muokata ulkoasua suuren yleisön musiikkimaun mukaiseksi. Kuvailen äänitystapahtumaa ja arvioin lopputuloksen ensin itse. Tämän jälkeen seuraa sekä asiantuntija- että maallikkoraadin arviot. Raatien antamaa palautetta vertaan tekemääni itsearvioon, ja näiden pohjalta analysoin ja pohdin asiaa laajemmin.

Arvioituttamani kappale ei mennyt sellaisenaan raatilaisten asettaman seulan läpi. Musiikilliset lähtökohtamme ja näkemyksemme poikkesivat itseni ja heidän välillä. Eri linjoilla olimme varsinkin melodiarytmiikan suhteen. Raatilaiset kokivat sen vieraannuttavaksi sillä sanoja ja tarinaa oli vaikea seurata runsaan koronpolun käytön johdosta.

Hakusanat
Sävellys, popmusiikki, marginaalinen musiikki

Muita tietoja
Työhöni liittyy demoCD, jota säilytetään Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston kirjastossa.

Sisällys

1. Johdanto

2. Tavoite

3. Projektin toteutus

 • 3.1. Aikataulu ja toteutustapa
 • 3.2. Yleisiä ajatuksia kappaleiden teosta
 • 3.3. Kasvot niin kuulaat -kappale
 • 3.4. Demon tuottaminen ja äänitys
 • 3.5. Itsearvio
 • 3.6. Asiantuntijaraadin arvio
 • 3.7. Maallikkoraadin arvio

4. Analyysi

 • 4.1. Yleistä
 • 4.2. Melodia
 • 4.3. Melodiarytmi
 • 4.4. Sanat
 • 4.5. Sovitus
 • 4.6. Kappaleen soveltuminen radiosoittoon ja
 • 4.7. jonkun artistin ohjelmistoon

5. Johtopäätökset

6. Kirjallisuus

Liitteet

 • 1. Sähköposti 1 asiantuntijoille
 • 2. Saatekirjelmä asiantuntijoille
 • 3. Kaavake maallikkoraatilaisille
 • 4. Sähköposti 2 asiantuntijoille
 • 5. Palaute Kim Kuusi
 • 6. Palaute Pekka Ruuska
 • 7. Palaute Tiina Uusiniitty
 • 8. Palaute Iris Mattila
 • 9. Palaute Jutta Jaakkola
 • 10. Nuotit (2 sivua)
 • 11. Sanat
Julkaisuvuosi: 
2002