Folkmusikworkshop i Överesse skola

Projektsarbetet
Sibelius-Academin
Kansanmusiikin aineryhmä
Hösten 1998

Sidantal 
31+ bilagor 

Arbetets namn 
Folkmusikworkshop i Överesse skola 

Sammanfattning 
Mitt projeld bestod i att planera och förverkliga en folkmusikworkshop i Överesse lågstadieskola. Alla skolans elever; ca 90 elever i åk. 1-6, deltog i workshopen, som hölls i januari-februari 1997. Workshopen utfördes under åtta dagar och avslutades med en konsert. Jag hade hand om workshopens undervisning.

Som arbetsmaterial i workshopen användes folkmusik ur den finlandssvenska traditionen. Undervisningen baserade sig på gehörsmetoden, men noter användes även som hjälpmedel. Låtarna övades och utarbetades till arrangemang i sång- och instrumentgrupper. 

Planeringen av låtar och tidsschema var en av stöttepelarna för det praktiska genomförandet. Elevernas tidigare musikaliska färdigheter var avgörande i valet av arbetsmaterial. Mina tidigare erfarenheter och min förmåga som pedagog utgjorde grunden för hur undervisningen utformades. Kommunikationen mellan lärare och elever inverkade på hur arbetet i workshopen fungerade. Det musikaliska slutresultatet var en produkt där alla dessa olika element hade en avgörande roll. 

Den skriftliga andelen av arbetet är en redogörelse för hur arbetet utfördes. Arbetet i workshopen rapporteras i dagboksform. I rapporten görs reflektioner över hur workshopen lyckades. Jag tar upp frågor om hur eleverna i gruppen fungerade, hur musiken utarbetades, samt min egen roll som lärare. 

Uppslagsord Folkmusikundervisning, gehörsinlärning, Kultur i skolan. 

Övrigt: 
På Sibelius-Akademins folkmusikavdelning finns videoband med inspelningar från undervisningen och avslutningskonserten. 

Innehåll 

1. Inledning och bakgrund 2 
2. Planering 2 
2.1. Schema 3 
2.2. Elevernas tidigare sång- och spelerfarenheter 3 
3. Låtar ocb arrangemang 4 
3.1. Sjörövaren 5 
3.2. Silver och gull 5 
3.3. Rillen 5 
3.4. Gruppernas tidigare repertoar 5 
4. Workshopens musikanter 6 
5. Workshop 7 
5.1 Dagbok 28 
6. Slutord 28 

Källor 

Bilagor 
-Noter och arrangemang 
-Textförslag till Sjörövaren 
-Två videoband samt innehållets redogörelse 
-Brev till Essefiddlarna 
-Inbjudan till konsert 

Videoinspelningarna från workshopen finns i biblioteket på folkmusikavdelningen.