Försök, soittajan arkea Andetagen-projektissa

Projektityö
Kevät 1998
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 

Sivumäärä 
26 + liitteet 

Työn nimi 
Försök, soittajan arkea Andetagen-projektissa 

Tiivistelmä 
Projektini kirjallisessa osassa pyrin kuvaamaan Andetagen-kiertueen esivalmisteluja, harjoituksia, sound check- ja konserttitilanteita, sosiaalista kokemuskenttää sekä Andetagen-ryhmän aikaansaamaa musiikkia rivisoittajan näkökulmasta. Yritän selittää seikkoja, jotka vaikuttivat projektissa tekemiini musiikillisiin ratkaisuihio, konserttien kulkuun je ryhmän jäsenten roolien muodostumiseen. 

Projektini taiteellinen osuus muodostui Andetagen-kiertueen konserteista, jotka pidettiin 19. - 25.4.1998 Lundissa, Uppsalassa, Gävlessä, Tukholmassa ja Helsingissä. Kiertueen keskeinen teema oli Lars Hollmerin musiikin esittäminen sekä akustisista että sähkösoittimista kootulla kansainvälisellä yhtyeellä, jossa oli kolme suomalaista, kaksi ruotsalaista ja yksi kuubalainen muusikko. 

Käsittelen Andetagenin ohjelmistoa sävelmäkohtaisesti kuvaten sävelmiin valitsemiani sointivärejä, tekemiäni sovituksellisia muutoksia, harjoitusmetodeja, kappaleiden elämistä ja osuuksieni muuttumista harjoitusten sekä kiertueen edetessä. 

Hakusanat 
Lars Hollmer, yhtyemusisointi, sähkökitara, efektilaitteet 

Muita tietoja 
Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosaston kirjastossa on projektin konserteista 
koostettu äänite. 

Sisällysluettelo

JOHDANTO 3 

LAITTEET, SOITTIMET, HANKINNAT, KORJAUKSET 3 

OMAKOHTAINEN HARJOITTELUJAKSO 6 

YKSINÄISTÄ HARJOITTELUA KAPPALEITTAIN 
Portaletyde 7 
Ett tungt ok 7 
Sväng bättre 8 
Flyg o forget 9 
Sydaf 9 
Eyeliner 10 
Plinga 10 
Videpiano 10 
Kvar om igen 11 
Cirkus 1, Cirkus 2 12 
Försök 12 
Aska 12 
Now 13 
Boeves psalm 14 
Maa-tango 14 

PROJEKTIN SUOMALAISTRION YHTEISHARJOITUS 14 

RUOTSIN YHTEISHARJOITUKSET 16. - 18.4.1998 15 

KIERTUE 
19.4.1998 Lund, Mejeriet 19 
21.4.1998 Uppsala, Fredmans 20 
22.4.1998 Gävle, Konserthuset 21 
23.4.1998 Tukholma, Fasching 21 
25.4.1998 Helsinki, Kaapeliravintola 22 

YHTEENVETO, OPIKSI JA OJENNUKSEKSI 24 

LIITTEET 27