Helmi Rekinan joikuopissa

Maari Kallberg
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Kevät 2000

Työn nimi 
Helmi Rekinan joikuopissa 

Sivumäärä 
15 + liitteet 

Kuvaus 
Projektityöni aihe on vienankarjalainen joiku. Työn osat ovat arkistoäänitteistä koottu CD-levy, kirjallinen työ, jossa käsitellään joiun oppimista perinteentaitajan johdolla sekä oppitunneilla nauhoitettu kuvanauha ja äänite. 

CD-levylle on koottu vienankarjalaisen joiun arkistoäänitteitä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran äänitearkistosta sekä Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen kielen kirjallisuuden ja historian instituutin nauhoitearkistosta Petroskoista. Levy sisältää yleisesittelyn joiusta, joikujen tekstit alkuperäiskielellä sekä tekstien tiivistelmät suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. 

Vienanakarjalainen joiku on jo hiipunut lauluperinteenlaji, jota on esiintynyt Vienan Karjalan länsiosissa. Onnistuin vielä löytämään yhden ihmisen, Helmi Rekinan, joka osasi joikua yhden kappaleen. Matkustin heinäkuussa 1999 hänen oppiinsa muutamaksi päiväksi tavoitteenani oppia joiku ja yrittää yhden joiun ja sen taitajan avulla selvittää joikua koskevia kysymyksiä. Kysymykset koskivat äänenkäyttötapaa, muuntelua sekä sanojen ja sävelten suhdetta. 

Suurin tavoite eli joiun oppiminen toteutui. Kaikkiin kysymyksiin en heti saanut suoria vastauksia, mutta jälkeenpäin videolta katseltuna ja kuunneltuna moni asia selvisi sitä kautta. 

Hakusanat
 Asiasanat: vienankarjalainen joiku, Vienan Karjala, kansanlaulu 

Muita tietoja 
Muita tietoja: Työhön liittyy videokasetti ja äänite seka CD-levy (Kelkettely eänijä eli vienankarjalaisia joikuja, SKSCD4), joita säilytetään Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston kirjastossa. 

Sisällysluettelo

1 Johdanto 1 

2 Oman kiinnostukseni taustoja 1 

3 Yleistä vienankarjalaisesta joiusta 3 

4 Helmi Rekina 
4.1 Helmi laulajana 
4.2 Helmin joiusta 7 

5 Kenttämatkat 7 
5.1 Matka Jyskyjärvelle heinäkuussa 1999 8 
5.1.1 Ensimmäinen oppitunti 9 
5.1.2 Toinen oppitunti 10 
5.1.3 Kolmas oppitunti 12 
5.2 Tarkistusmatka joulukuussa 1999 

6 Mietteitä prosessin jälkeen 17 

7 Lähteitä ja kirjallisuutta 14 

Liitteet 

1 Nuotinnos, Helmi Rekinan joiku 7.7.1999 
2 Videokasetin ja DAT- nauhan sisällysluettelo 
3 Levyllä olevien joikujen tekstit ja tekstien tiivistelmät 
4 Levyllä esiintyvien sanojen selityksiä 
5 Kartta