Improvisoin itseni kanssa

Soila Sariola
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
2003

Työn nimi
Improvisoin itseni kanssa

Sivumäärä
17

Työn kuvaus
Olen työskennellyt projektissa yksin laulajana, soittajana, säveltäjänä, sanoittajana ja sovittajana. Teknillisenä avustajana toimi Eero Grundström. Kirjallisessa työssäni kuvailen harjoitteluani ja kappaleiden syntytilanteita. Olen myös pohtinut syvällisesti omaa suhtautumistani improvisaatioon ja sen voimaan tuottaa musiikkia sekä sitä miten tämä kaikki vaikuttaa minuun ihmisenä.

Jokainen improvisaationi syntyi eri lähtökohdista: toisissa oli melodisia ja toisissa rytmisiä aiheita, joiden päälle lähdin kehittelemään ideoitani. Osassa kappaleista improvisoin suoraan nauhalle ja katsoin, millainen tulos siitä syntyy. Musiikkini evääksi tein laulutunneilla improvisaatio-, tunnetila-, mielikuva- ja äänenkäyttöharjoituksia. Taustalla on myös todella paljon yksinharjoittelua ja ajatustyötä. Niiden sekä itseni voittamisen kautta usko tekemääni musiikkiin vahvistui.

Tavoitteenani oli kehittyä yksilönä ja laulajana, sillä olen koko ikäni laulanut erilaisissa kuoroissa ja lauluyhtyeissä. Halusin myös itsekkäästi päättää kaikesta mitä teen niin äänitys- kuin miksausvaiheessakin. Pianon otin mukaan, koska se on ollut minulle läheinen soitin läpi koko elämän.

Hakusanat
improvisaatio, laulu, kansanmusiikki

Muita tietoja
Työn taiteellinen osuus on suurimmilta osin kuultavissa etno.netin äänitesarjassa osa 11. http://etno.net/index.php?id = 2&la =fi&kokoelma = etn&kiekko = 11

Sisällysluettelo

1. Lähtökohta

 • 1.1. Mikä improvisaatiossa kiehtoo?
 • 1.2. Miksi improvisoida itsensä kanssa?
 • 1.3. Piano improvisaatioparina

2. Tavoitteet

3. Harjoittelu

 • 3.1. Mitä tapahtui oppitunneilla?
  • 3.1.1. Mielikuvaharjoittelu
  • 3.1.2. Liikeharjoittelu
  • 3.1.3. Erilaisten tyyppien etsiminen
  • 3.1.4. Patjan kanssa
 • 3.2. Mitä tapahtui oppituntien ulkopuolella?
 • 3.3. Harjoituksiin heittäytyminen

4. Nauhoitettavat kappaleet

 • 4.1. Äänittäjä, miksaaja, avustaja
 • 4.2. Kappaleiden analysointi
  • 4.2.1. Mome
  • 4.2.2. Intro
  • 4.2.3. Mistä laulu?
  • 4.2.4. Selittäjä 1
  • 4.2.5. Elämän meri
  • 4.2.6. Pen!
  • 4.2.7. Kielikeito
  • 4.2.8. Hyvä on yöllä yksin käyä
  • 4.2.9. Selittäjä 2
  • 4.2.10. Jatsi
  • 4.2.11. Rauha
  • 4.2.12. Luontoani nostattelen
  • 4.2.13. Hoo!

5. Miksaus

6. Mitä prosessin aikana tapahtui?

7. Lopputulos