Jacques Brel-ystävämme - Muusikkona kahden miehen teatteriesityksessä

Jari Komulainen
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Kevät 2002

Työn nimi
Jacques Brel-ystävämme - Muusikkona kahden miehen teatteriesityksessä 

Sivumäärä
36 + liitteet

Kuvaus
Projektini aiheena on yhdessä näyttelijä Juha Kukkosen kanssa toteutettu belgialaisranskalaisen lauluntekijän Jacques Brelin laulujen pohjalle perustuva musiikkiteatteriesitys. Produktio sai alkunsa vuoden 1996 alussa ja ensi-ilta oli 7.12.1996. Esitykset jatkuvat edelleen.

Esitys perustuu fiktiiviseen tarinaan, jonka mukaan minä ja Juha olemme tunteneet Brelin. Lavalle on kerätty yhteiseltä ajaltamme joukko tavaroita, joista jokainen tuo mieleen muiston mihin myös joku kappale liittyy. Käsikirjoituksen esitykseen on tehnyt Juha. Laulujen sanat ovat suomenkielisiä käännöksiä alkuperäistekstien pohjalta.

Tässä kirjoituksessa tarkoitukseni on tuoda esille niitä seikkoja, joilla olen yrittänyt tehdä esityksen musiikillisesta puolesta mahdollisimman paljon näyttelijäntyötä: tukevan kokonaisuuden. Tarkastelen esitystä kappalekohtaisesti siten, että kerron kappaleen taustasta, kehittymisestä ja sovituksesta. Kerron myös mitä kussakin kappaleessa on musiikin avulla haluttu kuvata ja miten toteutus on onnistunut, sekä mahdollisesti esiintyneet ongelmat. Esityksessä on mukana myös midilaitteisto, jonka toiminnasta ja käytöstä hieman kerron.

Produktion myötä olen oppinut ajattelemaan harmonikkaa orkesterikokonaisuutena ja sitä kautta sovittamistyöni on saanut laajakatseisemman näkemyksen, Myös näyttelijän suhtautuminen työhönsä on tehnyt minuun suuren vaikutuksen, rooleihin heittäydytään mielikuvien avulla mukaan ja omaksuman ikään kuin täysin toinen persoona. Tätä ajattelutapaa olen soveltanut niin omaan soittooni kuin opetustyöhön.

Hakusanat
Jacques Brel, musiikkiteatteri, Juha Kukkonen, midi, harmonikka

Muita tietoja 
Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston kirjastossa on videonauhatallenne esityksestä

Sisällysluettelo

1. Johdanto

2. Taustaa

3. Esityksestä

4. Harmonikka orkesterina

5. Midi mukana esityksessä

6. Kappalekohtainen esittely

 • Amsterdam
 • Täytyy sanoa (Ce gens la)
 • Viimeinen valssi (La valse a mille temps)
 • Fanette
 • Jef
 • Härät (Les toros)
 • Porvarit (Les bourgeois)
 • Koiranelämää (Lesfilles et le chiens)
 • Lapset (Fils de)
 • Seuraava (Au suivant)
 • Kuolema (La mort)
 • Jäähyväiset ( ”Le moribond”)
 • Vanhojen rakastavaisten laulu (”La chanson des vieux amants”)
 • Hautajaistango (”Le tango funebre”)
 • Ethän lähde pois (”Ne me quitte pas”)

7. Lopuksi

Liitteet

 1. Laulujen sanat
 2. Konserttiesitteitä
 3. Lehtikirjoituksia
 4. Videotallenne esityksestä 3.12.2000, Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston kirjasto