Jouhikko laulun säestäjänä ja yhtyeessä

Tytti Metsä
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Kevät 2006

Työn
 nimi
Jouhikko laulun säestäjänä ja yhtyeessä

Sivumäärä
12

Kuvaus
Tässä projektissa selvitän nelikielisen jouhikon käyttömahdollisuuksia laulun säestykseen ja yhtyeissä. Olen säveltänyt ja sovittanut kansanmusiikkia kokoonpanolle laulu, jouhikko, sello harmooni, vetopasuuna, trumpetti ja lyömäsoittimet. Projektini kirjallisessa osassa käyn läpi nelikielisenjouhikon mahdollisuuksia sointusoittimena. Analysoin projektini taiteellisessa osiossa esitettävien sävellysten jouhikko-osuuksia ja niiden suhdetta muuhun kokoonpanoon. Projektini taiteellinen osuus sisältää viisi sävellystä, joista yksi on julkaistu cd:llä Hiien Hivuksista (KlCD82) ja neljä on kuultavissa Internet-osoitteessa www.etno.net.

Hakusanat
Jouhikko

Sisällysluettelo

1. Johdanto

2.Jouhikon ominaisuuksista

3.Jouhikko säestävänä instrumenttina

4. Neljä esimerkkiä jouhikosta sointusoittimena

5. Jouhikko yhtyeessä

6. Nuotittomasta säveltämisestä

7. Neljä esimerkkiä jouhikosta yhtyeessä

8. Yhteenveto

Liite 1. Biisilista

Liite 2. Nuotinnoksia