Katrilleja ja kirkonkelloja - kokemuksia, näkemyksiä ja tuntemuksia improvisaatiosta

Pauliina Lerche
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Kevät 2002

Työn nimi
Katrilleja ja kirkonkelloja - kokemuksia, näkemyksiä ja tuntemuksia improvisaatiosta

Sivumäärä
45

Kuvaus
Projektini tarkastelee kansanmusiikki-improvisaation sekä omien improvisaatioideni kautta että näkemyksiä kansanmusiikki-improvisaatiosta yleisesti. Halusin projektini kirjallisessa osassa laajentaa aihetta oman soittoni subjektiivisesta tarkastelusta kohti yleisempiä kysymyksiä ja pohtia, mitä kansanmusiikki-improvisaatio on. Jo käsite kansanmusiikki-improvisaatio osoittautui sitä mietiskellessäni hyvin monimutkaiseksi ja vaikeaksi asiaksi. Mihinkään tieteelliseen lopputulokseen en ole projektissani pyrkinyt, vaan esitän lähinnä omien ajatuksiani kansanmusiikki-improvisaatiosta aiheesta jo kirjoitettujen muutamien tutkimusten ja artikkeleiden pohjalta. Lisäksi haastattelin professori Heikki Laitista ja muusikko-säveltäjä Timo Alakotilaa.

Kirjallisessa osiossa tarkastelen omia improvisaatioitani vuosilta 1999–2002. Projektissa tarkasteltavat improvisaatiot ovat kappaleita Katrilli -levyltäni ja pääinstrumentti 2 - tutkinnostani. Tarkastelun lähtökohdaksi valitsin nauhoitukset, joita olen tehnyt eri paikoissa lähinnä vajaan vuoden mittaisella jaksolla kesästä 2001 kevääseen 2002. Nuotinnuksia en ole improvisaatioistani tehnyt. Kirjallisen työn liitteenä on neljä CD-levyä, joihin olen koostanut äänityksiäni.

Projektini taiteellinen osa on Katrilli -levy, jossa on 11 sävellystäni, sekä yksi yhteissävellys Peter Lerchen kanssa. Se on teemalevy perinteisiin ja uusiin karjalaisiin tansseihin tekemistäni sävellyksistä. Osa levyn kappaleista äänitettiin New Delhissä, Intiassa tammikuussa 2002.Koko projektini, sekä levyn tekeminen että kirjallinen osio, on ollut minulle erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen kokemus. Moni kysymys kansanmusiikki-improvisaatiosta jäi avoimeksi, ja toivoisinkin, että tulevaisuudessa joku tarttuisi aiheeseen perusteellisemmin.

Hakusanat
Kansanmusiikki-improvisaatio, improvisaatio, muuntelu, harmonikka, kantele

Sisällysluettelo

1. Johdanto

2. Näkemyksiä kansanmusiikki-improvisaatiosta

3. Oma improvisaatiotaustani

4. Projektissa tarkasteltavat improvisaatiot

  • 4.1. Kirkonkellojen soiton tekniset perusteet harmonikalla
  • 4.2. Kadonneet kirkonkellot
  • 4.3. Lanssi
  • 4.4. Cm/gm-Bulkkuimpro/Laksmi
  • 4.5. Katrilli Kintaan kylästä

5. Improvisointi harmonikalla ja kantelee/la

6. improvisointi moni kulttuurisessa ympäristössä

7. Yhteenveto

8. Lähteet

9. Liitteet

Muita tietoja
Liitteenä 4 CD-levyä omia äänityksiä ja 2 CD-levyä, joissa Timo Alakotilan ja Heikki Laitisen haastattelut sekä Katrilli -CD