Laulaja loi laulun laulaessaan – Runolaulun ihmeellinen maailma

Eila Hartikainen
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Kevät 2000

Työn nimi 
Laulaja loi laulun laulaessaan – Runolaulun ihmeellinen maailma 

Sivumäärä 
39 

Kuvaus 
Syvennyn projektissani runolaulun tuottamisen ja esittämisen haasteisiin. Taiteellisen projektini huipennus oli 14 erilaista Iki-Turso – runolaulun jäljillä -nimistä konserttia, jotka järjestettiin Kansallisteatterin Omapohjassa Kalevalan juhlavuoden syksyllä 1999. Tässä Heikki Laitisen suunnittelemassa ja ohjaamassa konserttisarjassa oli lisäkseni mukana Taito Hoffrén, Maari Kallberg, Ilona Korhonen, Anna-Kaisa Liedes, Outi Pulkkinen ja Juha Valkeapää. 

Kirjallisessa osuudessa kuvailen runolaulutaustaani. Pyrin pohtimaan konserttisarjan ja sitä edeltäneiden mestarikurssien antia suhteessa aikaisempiin kokemuksiini ja asenteisiin runolaulamisesta ja esittämisestä yleensä. Iki-Turso-ryhmän erilaisista tavoitteista ja niiden toteuttamiskeinoista kerron mestarikurssien, konsertteihin valmistautumisien ja esityksien kautta. 

Paneudun konsertteihin opettelemieni pitkien kertovien runojen työstämisvaiheeseen ja omiin mietteisiini niiden esityksistä. Pohdin, auttoiko eri kertomusten juonenkulkujen sekoitteleminen runolaulua säilymään elinvoimaisena. Etsin myös vastausta kysymykseen, millainen esittäjä muinainen runolaulaja oli. 

Projekti syvensi näkemystäni runolaulusta, tutustutti monipuolisesti kalevalamittaiseen runomaailmaan, kehitti omia runolaulutaitojani ja antoi uudenlaista esiintymiskokemusta. 

Hakusanat Iki-Turso, runolaulu, kalevalamitta, epiikka, kilpalaulu, esittämisen estetiikka, ääni-improvisaatio 

Muita tietoja
 Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston kirjastossa on seuraavat projektikonserttien taltioinnit: 13 konsertin videotaltioinnit, kaikkien konserttien äänitteet sekä YLE 1:n Kansanmusiikkimakasiinissa esitettyjen runolaulukonserttien koosteet. 

Sisällysluettelo 

1 Johdanto 1 

2 Runolaulu 2 

Runolaulutaustaani 2 
Tekstin taika 5 
Rytmin rytinä ja sävelmien säpinä 7 

3 Iki-Turson synty 9 

Tavoitteet 11 
Mestarikurssit 12 
Konsertteihin valmistautuminen 16 
Konserttien objelmarunko 18 
Kertovat runot 21 
Lemminkäinen 22 
Mataleena 23 
Väinämöisen soitto 25 
Sampo, neljä muunnelmaa 27 
Konsertit 29 

4 Iki-Turson anti 31 

5 Yhteenveto 35 

Lähteet 37 

Liitteiden sisällysluettelo 38