Mestari ja kisällit - Toivo Alaspään opissa

Sanna Huntus
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Syksy 2001

Työn nimi 
Mestari ja kisällit -Toivo Alaspään opissa

Sivumäärä 
13

Kuvaus 
Kaikki projektini osa-alueet henkilöityvät kanteleensoittaja, mestaripelimanni Toivo Alaspäähän. Laajimman kokonaisuuden muodostaa toimittamani nuottikirja hänen ohjelmistostaan. Kirjan ja siihen liittyvän oheis-CD:n "Pollari, Pakkala, Alapääja Kainu - Toivo Alaspään ohjelmistoa" julkaisi Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto kesällä 2000. Nuottikirjaa työstäessäni keräsin äänitteitä Alaspään soitosta hänen oppilailtaan ja eri arkistoista. Näiden nauhojen säilytyspaikaksi tulee kansanmusiikin osaston kirjasto. Keväällä 2000 olin mukana järjestämässä Toivo Alaspään juhlakonserttia ja kesällä 2000 Kansanmusiikki-instituutti julkaisi toimittamani Alaspään soolo-CD:n "Mestari ja Kisällit". Projektini kirjallisessa osiossa kerron tarkemmin näistä eri osa-alueista sekä niiden työstämisestä. Pohdin myös opettamiseen ja oppimiseen liittyviä kysymyksiä käyttämällä esimerkkinä omia tuntejani Alaspään johdolla. Olen ollut Toivo Alaspään oppilaana siitä lähtien, kun aloitin opiskelun Sibelius-Akatemiassa vuonna 1991. Olen itse toiminut opettajana jo useita vuosia eri musiikkioppilaitoksissa ja kursseilla. Tässä työssä kuvailen opetustilanteita, joissa olen oppilaana Alaspään soittotunneilla ja vertailen niitä tunteihin, joita itse pidän omille oppilailleni.

Hakusanat 
Kantele, Toivo Alaspää, opetus, tyyli, Perhonjokilaakson kanteleensoittotyyli

Muita tietoja
Liitteenä 16 sivua julkaisusta "Pollari, Pakkala, Alapää ja Kainu -Toivo Alaspään ohjelmistoa", toim. Sanna Huntus (Sibelius-Akatemia 2000)

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Mestaripelimannin elämäntyötä eri muodoissa

"Pollari, Pakkala, Alapää ja Kainu..."

Toivo Alaspään juhlakonsertti

Tallenteet

"Mestari ja kisällit"

3 Tyylin hallintaa

4 Oppilaan ja opettajan roolit

5 Loppusanat

Liitteet:
16 sivua julkaisusta Pollari, Pakkala, Alapää ja Kainu - Toivo Alaspään ohjelmistoa, toim. Sanna Huntus (Sibelius-Akatemia 2000)