Musiikkia tanssiteokseen Intiimiä ajatuksenlukua

Jouko Kyhälä
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Kevät 1999

Työn nimi 
Musiikkia tanssiteokseen Intiimiä ajatustenlukua 

Sivumäärä 
29 

Kuvaus 
Taiteellinen projektityöni oli nykytanssiesityksen Intiimiä ajatustenlukua musiikin sävellystyö ja esittäminen yhdessä muusikko Outi Pulkkisen kanssa. Esitystä harjoiteltiin ja tehtiin noin kolme kuukautta, ja se esitettiin 12 kertaa maalis-huhtikuussa 1999 Helsingin Kaapelitehtaalla Uuden tanssin keskus Zodiakissa. Kirjallisessa työssä kuvaan teoksen syntyprosessia, harjoittelua, sävellystyötä ja esityksiä muusikon näkökulmasta. 

Teoksen ohjasi koreografi Soile Lahdenperä. Hänen työskentelytapansa on improvisaatiolähtöinen, eli esityksen tanssillisia ja musiikillisia elementtejä haettiin yhteisten improvisaatioharjoitusten kautta. Yhteisen harjoitusprosessin edistyessä hylkäsin perinteisen säveltäjä-ajattelun, jossa säveltäisin musiikin yksin kotonani. Totesin, että harjoituksissa musiikin ja tanssin vuorovaikutuksessa syntynyt musiikki elää kiinteämmässä yhteydessä tanssiin ja palvelee lopullista esitystä paremmin. Teoksen myötä improvisaatio säveltäjän työkaluna nousi yhä tärkeämpään asemaan minulle. 

Soile Lahdenperä on myös Alexander-tekniikan opettaja, ja tämä näkyi, kuului ja tuntui hänen ohjaustyössään. Kaikki työryhmän jäsenet saivat Lahdenperältä Alexander-tekniikan ohjausta, ja tämä vaikutti minuun muusikkona suuresti. Alexander-tekniikan avulla opin tuntemaan ja hallitsemaan fyysistä olemustani paremmin, ja elämään jäi ajatus nimenoimaan muusikkouteni fyysisen puolen ja liikkumisen edelleen kehittämisestä. 

Tärkeä kokemus teoksessa oli nykytanssin abstraktin liikeilmaisun ja musiikin välisen suhteen ymmärtäminen. Musiikilla ja liikkeellä rakennettiin moniselitteisiä hetkiä, jotka jokainen katsoja kokee eri tavalla oman kokemusmaailmansa pohjalta. Lisäksi pohdin projektin kuluessa pitkäjännitteisen projektityöskentelyn ja pätkittäisen free lance – muusikkouden välisiä eroja. 

Hakusanat nykytanssi, improvisaatio, näyttämömusiikki, Alexander-tekniikka, Soile Lahdenperä 

Muita tietoja
 Työhön liittyy Intiimiä ajatustenlukua -CD sekä teoksen harjoituksissa äänitetty DAT- nauha, joita säilytetään Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston kirjastossa. 

Sisällysluettelo

1. Taustaa 2 
2. Harjoittelu, henkinen anti ja raha 3 
3. Mitä koreografi haluaa musiikilta? 4 
4. Miten musiikkia todellisuudessa tehtiin; osa I 5 
5. Miten musiikkia todellisuudessa tehtiin; osa II 7 
6. Erilaisia ihmisiä – ammattilaisia? 8 
7. Yksi yhteen – vastaan 10 
8. Muusikot lavalla ja liikkeessä 11 
9. Tekniikka jyllää 12 
10. Tehdäänpä samantien levy 13 
11. Pieni levynteon filosofia 14 
12. Pieni levynteon pikakurssi 15 
13. Esityksistä 16 
14. Mitä tästä opimme? 17 
15. Liitteet 20