Paluu – improvisaatio ja tietoiset tunnekokemukset muusikkouteni kehityksessä

Outi Pulkkinen
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Kevät

Työn nimi 
Paluu – improvisaatio ja tietoiset tunnekokemukset muusikkouteni kehityksessä 

Sivumäärä 
22 + liitteet 

Kuvaus
Projektini kirjallinen työ käsittelee muusikkouteni kehitystä. Kirjalliseen työhön liittyy kaksi cd-levyä, joista toinen on tehty Intiimiä ajatustenlukua – tanssiteoksen musiikista ja toinen on koottu tätä työtä varten. Kokoelma-cd:llä on äänityksiä muusikon urani varrelta vuosilta 1991-99. 

Kirjallisessa työssä kerron millaiseen koulutukseen ja millaisiin taiteellisiin projekteihin olen hakeutunut vahvistaakseni improvisaatiotaitojani, tietoisten tunnekokemusten löytämistä ja erityisesti näiden kahden yhdistämistä. Alkupuolella kuvailen hetkiä, jolloin muistan oivaltaneeni tärkeitä asioita muusikkoudestani. Työn loppupuolella syvennytään Paluu – kappaleen kautta tämänhetkiseen musiikki-ihanteeseeni pitää sävellys niin väljänä, että se sallii esittäjän kuunnella sisintään ja tuottaa uusia aineksia musiikkiin joka kerta. Lopuksi kerron kuinka olen perustellut itselleni juuri oman muusikkouteni tärkeyden. 

Kaikesta huolimatta tärkeintä on kuitenkin elämä. 

Hakusanat improvisaatio, ääni-improvisaatio, mielikuvaharjoitus, kokemus, tunnemuisti, prosessi, Aleksander-tekniikka, sisäinen 

Lisätietoja
 Tähän työhön liittyviä cd-levyjä säilytetään Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston kirjastossa. 

Sisällysluettelo 

JOHDANTO 2 

OIVALLUKSEN HETKET 
Musiikillinen tausta 3 
Improvisaatio ja tietoiset tunnekokemukset 
Elina Ström 4 
Heikki Laitinen 5 
Kari Väänänen 6 
Marie Selander 7 
Lemminkäisen virsi 8 
Pääinstrumentti 2 – tutkinto 9 
Equus 11 
Jouhikko ja nainen 12 
Improvisaatio- ja ilmaisuperiodi 13 
Kontakti-improvisaatiokurssi 14 
Intiimiä ajatustenlukuaja Alexander-tekniikka 15 
Aino Viinikka 17 

PALUU 
Synty 17 
Kehys 18 
Muoto, ajatus, tarve 18 

YHTEENVETOA 
Ydin 19 
Tie 20 
Lopuksi 21 

LIITTEIDEN SISÄLLYSLUETTELO 22 

LIIITEET 1-11 

LIITE 12: Kokoelma-cd:n sisältö