Sinkkuelämää – kuinka single-CD:n tekeminen vaikutti muusikkouteeni

Hanni-Mari Turunen
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Syksy 1998

Sivumäärä 
23+16 

Työn nimi

Sinkkuelämää – kuinka single-CD:n tekeminen vaikutti muusikkouteeni

Kuvaus 
Taiteellisen projektini tavoite oli säveltää levyllinen omaa musiikkia. Olin varannut projektin tekemiseen koko lukuvuoden 1997-98. Tuona aikana työstin muutamaa jo säveltämääni kappaletta ja sävelsin uusia. Projektin taiteellinen tulos, on kahdeksan sävellystä, joista neljä viimeistellyintä äänitettiin Järvenpään Kallio-Kuninkalassa huhtikuussa 1998. Kirjallinen osuus muodostuu tapahtumien ja tuntemuksien analysoinnista työjakson aikana. Kirjoituksen pohjana ovat päiväkirjamerkinnät. 

Avustavina muusikkoina olivat Eero Grundström (piano ja harmooni), Timo Myllykangas (kontrabasso) ja Petri Hakala (kitara). Sovitusapua sain Timo Alakotilalta ja projektiohjaajana sekä musiikillisena tuottajana oli Kristiina Ilmonen. Demon nauhoittamisessa auttoi Timo Väänänen ja varsinaisen single-CD:n äänitti Janne Viksten. 

Säve1täminen ja sovittaminen olivat projektityöni tärkein osa. Niiden kautta hain kokemusta oman musiikillisen maailmani toteuttamisesta. Halusin myös nähdä minkälaisen soololevyn saisin aikaiseksi. Sävellysten työstämiseen sain ohjausta oppitunneilla ja avustajien kanssa työskennellessä. Oman musiikin tekemisen myötä sain varmuutta muusikkona olemiseeni. Tämän työjakson aikana sain paljon uusia musiikillisia ideoita ja voimakkaan halun toteuttaa niitä. Lisäksi opin arvostamaan enemmän sekä omia että kollegojeni musiikillisia taitoja ja ymmärtämään syvemmin sitä persoonallista panosta, jonka muusikko pystyy työskennellessään toisille antamaan. 

Hakusanat säveltäminen, sovittaminen, muusikkous 

Muita tietoja
 Liitteenä single-CD, joka on kuunneltavissa kansanmusiikin osaston kirjastossa 

Sisällysluettelo 

1 JOHDANTO 
1.1 Aikaisempi kokemus 3 
1.2 Alkuperäinen suunnitelma 3 
1.3 Projektin kehykset 4 
1.3.1 Aikataulu ja lukujärjestys 4 
1.3.2 Työryhmä 5 

2 TOTEUTUS 
2.1 Kokonaisuuden hahmottaminen 5 
2.2 Demo 6 
2.3 Säveltäminen ja sovittaminen 8 
2.3.1 Yleistä 8 
2.3.2 Aiemmin sävelletyt kappaleet 9 
2.3.3 Uudet kappaleet 10 
2.4 Harjoitukset ja oppitunnit 11 
2.4.1 Oma harjoittelu 11 
2.4.2 Yhteisharjoitukset 12 
2.4.3 Sovitustunnit 14 
2.4.4 Äänenkäyttötunnit 14 
2.4.5 Viulutunnit 15 
2.5 Pohdiskeleminen ja musiikillinen kasvu 16 
2.6 Inspiraatiokato ja masennus 17 
2.7 Äänitys ja tyhjä olo 18 
2.8 Kuunteleminen ja miksaus 20 

3 YHTEENVETO 
3.1 Musiikki 21 
3.2 Muusikko 22 

4 LIITTEET 
4.1 Nuotit 24 
4.2 Studiokaavio 36 
4.3 Päiväkirjamerkintöjä 38