Stemmasoittoa viululla -oppaan pedagogiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Lassi Logrén
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
2001-2002

Työn nimi
Stemmasoittoa viululla -oppaan pedagogiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Sivumäärä
20

Kuvaus
Projektini aihe on viulun stemmasoitto. Projektin taiteellinen osa on tekemäni opas Stemmasoittoa viululla, jonka Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto julkaisi oppimateriaalijulkaisusarjassaan helmikuussa 2001. Oppaassa on tekemäni 2-3-ääniset viulusovitukset kuudesta pelimannisäve1mästä, sekä samat sovitukset sisältävä oheis-cd. Levyllä on sekä hitaasti soitettuja raitoja korvakuulo-opetteluun että erilaisia stemmayhdistelmiä; oppaan käyttäjä voi valita mitä stemmoja levyltä kuuluu ja soittaa mukana. Olen soittanut itse kaikki levyn viuluosuudet.

Projektin kirjallisessa työssä kuvaan oppaan tekoprosessia ja kerron aiheen rajauksen eri vaiheita. Ennen muuta käyn läpi oppaalle asettamiani pedagogisia tavoitteita ja tekemiäni ratkaisuja: käyn läpi melodioiden; stemmojen; pariäänien, jousituksien, harmonioiden ja oheis-cd:n pedagogisia taustoja. Lopuksi arvioin itse onnistumista pedagogisissa ja taiteellisissa tavoitteissa ja pohdin millaisia voisivat olla tulevat soitto-oppaat.

Haastattelin kirjalliseen osuuteen muusikko Timo Alakotilaa. Hän antaa palautetta erityisesti sovituksien taiteellisesta puolesta, sekä kertoo yleisemminkin näkemyksiään ja kokemuksiaan sovittamisesta.

Hakusanat
kansanmusiikki, soitto-opas, viulu, stemmasoitto

Muita tietoja
Työhön kuuluu opas Stemmasoittoa viululla ISMN M-706327-03-7 ja oppaan oheis-cd SibKaCD031

Sisällys

1. Johdanto eli idea viulun stemmasoitto-oppaasta

2. Yhteistyötä—ideasta valmiiksi oppaaksi

3. Pedagogisia tavoitteita

3.1. Tutustumista pariäänien soittoon

3.2. Erilaisia jousitusvaihtoehtoja

3.3. Selkeät harmoniat ja sointumerkit

3.4. Korvakuulo-opettelua oheis-cd:n avulla

4. Johtopäätökset eli oppaan pedagoginen anti

4.1. Kappalekohtainen arviointi

4.2. Palautteen antajana Timo Alakotila

4.2.1. Keskustelua yleisesti ottaen

4.2.2. Keskustelua kappale kappaleelta

5. Mitä oppaasta oppii?

Liite 1 (s.1-40) 
Stemmasoittoa viululla

Liite 2 
Esimerkkejä suomalaisista stemmasoittonuottijulkaisuista