Tuohi soittimena

Petri Ikkelä
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Syksy 1997

Työn nimi 
Tuohi soittimena 

Sivumäärä 
29 

Kuvaus 
Paimenilla on vuosisatojen ajan ollut käytössään erilaisia soittimia niin merkinantovälineinä kuin ajanvietteenäkin. Tässä kirjallisessa työssäni kerron paimensoittimesta tuohi, tuohensoittaja Heikki Hyvösestä, kuinka soiva tuohi valmistetaan ja kuinka sitä soitetaan. Tietoja kerätessä taltioimani video- ja C-kasettiäänitteet ovat osa kirjallista työtäni. 

Lopputyöhöni kuuluu myös taiteellinen osuus, joka on cd-levy Petri Ikkelä Accordions, Bandoneon, Concertina (FAICD-14), vaikka se ei sisällöltään liitykään projektini kirjalliseen osuuteen. Levyllä esitellään useita harmonikkasoittimia erilaisten kokoonpanojen solistina musiikin vaihdellessa kansanmusiikista ja populaarimusiikista klassiseen musiikkiin. Olen levyllä paitsi solistina, myös säveltäjänä, sovittajana ja kapellimestarina. 

Levyni ilmestyi heinäkuussa 1996. 

Hakusanat 
Tuohi vapaa-aerofoni soitinrakennus tuohen soittotekniikka 

Muita tietoja 
Tiivistelmässä mainitut tallenteet ovat Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston kirjastossa 

Sisällysluettelo 

LÄHTEET 

1 JOHDANTO 1 

1.1 Aiheen valinnasta 1 
1.2 Tutkimusaiheen rajaus 2 
1.3 Termistö 2 

2 TUOHENSOITTAJA HEIKKI HYVÖNEN 3 

2.1 Taiteilijauran alku ja merkityksellisimmät esiintymiset 4 

3 TUOHEN VALMISTUS 5 

3.1 Tuohipuun valinta 5 
3.2 Tuohelle asetettavat vaatimukset 5 
3.3 Tuohen irroittaminen puusta 5 
3.4 Tuohen kuivattaminen 7 
3.5 Eri materiaaleja 8 
3.6 Valmistamisessa tarvittavat työkalut 8 
3.7 Suunnittelu ja piirtäminen 9 
3.8 Tuohen veistäminen 10 
3.9 Ohentaminen 10 
3.10 Läpän taivuttaminen 11 

4 HYVÄ TUOHI 12 

4.1 Tuohen kestävyys 12 
4.2 Äänenlaatuun vaikuttavat ulkoiset tekijät 13 
4.3 Eri tuohimallit 13 
4.4 Yleisimpiä ongelmia 14 
4.5 Ääniala 15 
4.6 Muita tuohensoittajia ja soittotaidon levinneisyys 16 

5 TUOHENSOITON OPETTELU 17 

5.1 Tuohen asettaminen suulle 17 
5.2 Käsien asennot 19 
5.2.1 Kiinnipitämisen yhteys sävelpuhtauteen 19 
5.3 Hengittäminen 22 
5.4 Toimenpiteet äänen saamiseksi kuuluviin 23 
5.5 Huulten ja kielen asento 23 
5.6 Tuohen taivutuskulman vaikutus 25 
5.7 Ilmankulutus 26 
5.8 Erilaisia soittotekniikoita 27 
5.9 Hyvän tuohensoittajan fyysisiä ominaisuuksia 27 

6 LOPUKSI 29