Vapaakirkko Sinfonietta – uskon asia

Antti Soininen
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Kevät 1999

Työn nimi 
Vapaakirkko Sinfonietta – uskon asia 

Sivumäärä 
34 + liitteet 

Kuvaus
Taiteellinen projektini koostuu CD-levystä, jonka tein johtamani Vapaakirkko Sinfonietan kanssa sekä kirjallisesta osuudesta, jossa käsittelen kyseisen orkesterin musiikillisessa kehittämisessä ilmenneitä ongelmia. Äänitteen, Rauhan maa (POYCD 182), on julkaissut Päivä Oy. 

Vapaakirkko Sinfonietta on Suomen Vapaakirkon yhteydessä toimiva orkesteri, jonka päämääränä on lisätä uskonnon merkitystä soittajiensa elämässä. Suurin osa soittajista on Vapaakirkon jäseniä, mutta Vapaakirkkoon kuuluminen ei ole edellytys orkesterissa soittamiseen. Aktiivisesti orkesterin toimintaan osallistuu n. 35 soittajaa, joista valtaosa soittaa jousisoittimia. Puhaltimia soittaa n. 10 soittajaa. Orkesterin ohjelmisto koostuu etupäässä ns. perinteisestä vapaakirkollisesta musiikista ja negrospirituaaleista. Orkesteri soittaa myös klassista musiikkia. 

Olen johtanut Vapaakirkko Sinfoniettaa kesästä 1996 lähtien. Saman vuoden syksystä lähtien olen ollut taiteellisessa vastuussa orkesterista. Aika, jonka olen ollut orkesterin johtajana, on osoittanut, että lyhyellä tähtäimellä Vapaakirkko Sinfonietan taiteellista tasoa on hyvin vaikea nostaa. Orkesterin hengelliset päämäärät, jotka ovat orkesterin toiminnan edellytys, tuovat mukanaan musiikilliselta kannalta katsottuna ongelmia, joihin on vaikea löytää ratkaisuja. Musiikillinen kehittäminen onkin tasapainottelua hengellisten ja musiikillisten arvojen välillä. 

Soittajien motivaation puute on osoittautunut suurimmaksi ongelmaksi Sinfonietan toiminnassa. Motivaation puute aiheuttaa vaikeuksia kaikilla orkesterin toiminnan osa-alueilla, myös hengellisessä toiminnassa. Ratkaisuja motivaation puutteeseen eikä muihinkaan havaittuihin ongelmiin ei ole löytynyt sinä aikana, jonka olen orkesterin kanssa työskennellyt. Kirjallisen työn merkitys onkin ollut pysähtyä ajattelemaan ja erittelemään ongelmakenttää ja löytää uusia ratkaisumahdollisuuksia havaittuihin ongelmiin. 

Hakusanat Vapaakirkko Sinfonietta, Suomen Vapaakirkko, hengellinen musiikki, harrastajamusiikki 

Muita tietoja
 Työhön liittyy CD Rauhan maa (POYCD 182). 

Sisällysluettelo

Johdanto 1 

Musiikkia aatteen puolesta 4 

Suomen Vapaakirkko ja Vapaakirkko Sinfonietta 6 
Vapaan kristillisyyden periaate 6 
Suomen Vapaakirkko 7 
Vapaakirkon musiikkielämä 8 
Vapaakirkko Sinfonietta 12 

Vapaakirkko Sinfonietta – ongelmia ja ratkaisumalleja 12 

Lauluja menneestä 14 
Soittajiston ongelmia (jouset, puhaltajat, motivaatio) 14 
Ohjelmistoon liittyviä ongelmia 18 
Yhdistyksen ongelmia 19 

Lauluja tulevasta 20 
Soittajiston ongelmien ratkaisuja (jouset, puhaltajat, motivaatio) 20 
Ohjelmiston ongelmien ratkaisuja 27 
Yhdistyksen ongelmien ratkaisuja 28 

Johtopäätökset 31 

Lähteet 35