Viileri, ääni-multimedia

Timo Väänänen
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä 
Kevät 1999

Työn nimi 
Viileri, äänite-multimedia 

Sivumäärä 
18 

Kuvaus 
Projektini taiteellinen työ on multimediaosuuden sisältävä Viileri cd-levy. Tässä kirjallisessa työssä pohdin äänitteen oheen liitetyn multimedian mahdollisuuksia ja antia muusikon kannalta. Käyn lyhyesti läpi kokemuksiani multimedian ja äänitteen tekemiseen liittyvistä työvaiheista. 

Mielestäni multimedia tarjoaa hyvät mahdollisuudet liittää cd-levyn oheen esittelytekstejä, edustuskuvia ja laajojakin taustatietoja. Multimediaesitys on kuitenkin järkevää rajata käytettävissä olevan ajan, ammattitaidon ja taloudellisten resurssien mukaan. 

Hakusanat: Kantele, multimedia, cd-levy, kansanmusiikki, cd-rom, tietokone 

Muita tietoja
 liite: Viileri cd-levy 

Sisällysluettelo 

1. Lähtökohta – multimedia projektina 2 
2. Multimedian työvaiheita 3

 • 2.1. Teksti 4
 • 2.2. Multimediaosuuden rakenteen ja sisällön valinta 3
 • 2.3. Tietojen kerääminen 5
 • 2.4. Tietojen ja kielen tarkistaminen 5
 • 2.5. Käännökset 6
 • 2.6. Kirjasimet 6
 • 2.7. Oikoluku 7
 • 2.8. Käsikirjoitus ja rakenne 8
 • 2.9. Visuaalinen asu 9
 • 2.10. Ohjelmointi 9
 • 2.11. Windows 95 -käännös 10
 • 2.12. Testaus 10
 • 2.13. Ohjetekstien kirjoittaminen 11

3. Ohjelmat 11

 • 3.1. Philip Donnerin ohjelma 11
 • 3.2. Hyper Studio 12
 • 3.3. Director 6.02 12
  • 3.3.1. Perustaso
  • 3.3.2. Lingo
  • 3.3.3. Lisäosat (ekstra tai "plug-in")

4. Äänilevyn työvaiheita 13

 • 4.1. Kappaleiden valinta 13
 • 4.2. Sointien haku 13
 • 4.3. Äänitys 14
 • 4.4. Leikkaus 14
 • 4.5. Miksaus 14
 • 4.6. Ruokailu 15
 • 4.7. Kappalejärjestys 15
 • 4.8. Masterointi 15
 • 4.9. Kansitekstit 16
 • 4.10. Valokuvat kantta varten 16

5. Yhteydet levy-yhtiöön 16

 • 5.1. Mipu 16
 • 5.2. Finlandia 16

6. Apurahat 17

 • 6.1. ESEK 17
 • 6.2. Kalevala Korun Kulttuurisäätiö 17
 • 6.3. Kanteleprojekti 17

7. Multimedia-äänilevy muusikon kannalta 18