Kitapurjein tuntemattomaan - Tyylien välillä liikkuva improvisaatio ja laulajan kehitys

Author: 
Sirkka Kosonen
Publishing year: 
2017

Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 29

Abstract

In this thesis I take a closer look at how working through improvisation affects the development of a singer. I am interested in the process of music creation through improvisation from the perspective of my personal stance as both a folk singer and artist-researcher. In order to explore this subject, I chose a set of five different music styles as a framework for my doctoral concerts: jazz improvisation, folk music, classical music, opera performance, and electro-acoustic music. In addition to these musical and voice-technical elements, my improvisation was also affected by bodily touch, movement, performance lighting, and the presence of the audience.

I am also reflecting on my studies as an integral part of my doctoral degree. As a part of this process, I explore several folk-style singing methods, and present my views on their meaning to my own method of expression. Researching your own improvisation process is made possible by employing participatory observation and keeping a working diary, which is an important tool for following your personal development and the different factors influencing it.

In conclusion, I want to stress the importance of intuitive working methods, which have been a key factor in transforming my own folk-singing approach from that of a follower to an active soloist.

keywords: intuition, folk singing, folk music, inter-stylistic music, artistic research, researching artist, free improvisation, voice-improvisation

Sisällys

Tiivistelmä
Abstract
Johdanto
Näkökulmia improvisaatioon
Ääni-improvisointi - improvisoitu ääni
Syventymistä improvisaatioon
Moniaistisuus ja heittäytyminen: TAhTO
Äänenkäyttötavat
Kansanomaisia äänenkäyttötapoja ja oma työskentelyni
Joiun vaikutus ilmaisuuni
Breikin hallittu käyttö
Erilaisia tapoja hahmottaa äänenkäyttöä
Jatkotutkintokonsertit
Etnojazz
Sointivärinää
Kitapurjein tuntemattomaan
Tori - Ooppera arjessa
More and Most
Loppupäätelmät
Lähdeluettelo
Liite: konserttien julisteet ja ohjelmat
Kiitokset

© 2017 Sirkka Kosonen
Kustantaja: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Paino: Unigrafia
Kansi: Jan Rosström / Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kannen piirros: Malin Skinnar
Taitto: Timo Väänänen / Maanite
ISBN 978-952-329-094-5 | ISBN 978-952-329-095-2 (PDF)
ISSN 1237-4229 | ISSN 2242-8054
EST 38 | Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 29