Kansanmusiikin historia

Kansanmusiikin historia luo perustan kaikelle kansanmusiikin tekemiselle. Tässä osiossa julkaistaan Sibelius-Akatemian kansanmusiikin opiskelijoiden ja opettajien tekemiä aineistoja. Osa niistä on kirjallisia, ensyklopediamaisia, ja osa taas laajempia kirjallisia töitä. Joissakin aineistoissa on mukana myös ääni- ja kuvanäytteitä.