Kansanmusiikkiteoria

Kansanmusiikkiteoria perustuu ikiaikaiseen traditioon mutta on oppiaineena melko uusi. Tarkastelun kohteena ovat kansanmusiikin perinteiset tyylilliset ja tulkinnalliset ilmiöt, uuden kansanmusiikin tekeminen sekä sävellys ja sovitus.

Kansanmusiikkiteorian perustana ovat kuulonvarainen havainnointi, transkriptioiden tekeminen ja perinteisen notaation tavoittamattomissa olevien ilmiöiden tarkastelu. Tavoitteena on liittää teoria-osaaminen luontevasti käytännön musisointiin. Tässä osiossa julkaistaan Sibelius-Akatemian kansanmusiikin opiskelijoiden ja opettajien tekemiä kansanmusiikkiteoriaan liittyviä aineistoja.