Maisteriopinnot

Kansanmusiikin maisteriopintoihin kuuluu projektityön tekeminen. Projektin sisältönä on useimmiten konsertti, äänite tai opetusmateriaalin laadinta. Projekti esitellään joko kirjallisena tai monimediaisena dokumenttina. Osa projektitöistä on esillä kokonaisuudessaan, osasta on tekijänoikeussyistä julkaistu vain perustiedot.

Tekijä Vuosi Kieli
Kitaristin konttoripäivä – kokemuksia kolmesta eri levytyssessiosta Anssi Salminen 2013 suomi
LINNA LIIVAKOLLE Projektikonserttini myötä syntyneitä huomioita runolaulusta ja suullisesta kompositiosta Heidi Haapoja 2013 suomi
Virikkeitä kaksirivisen haitarin soiton aloitukseen Terhi Kero 2013 suomi
Luovasti musisoiden kanteleella – kirjan synty Anna-Karin Korhonen 2013 suomi
Sama tukki - matkani Marjo Smolander 2012 suomi
Oppimateriaalin valmistaminen 11+4-kieliselle kanteleelle - Plektratekniikan ja komppimelodiasoiton tarkastelua Anna Kattainen 2012 suomi
"Tärkeintä on varmaan löytää se oma ääni" - Kyselytutkimus kansanlaulun opetuksesta ammattitasolla Juulia Salonen 2012 suomi
Lähestymistapoja karjalaisen kanteleimprovisaation opettamiseen Salla Pesonen 2012 suomi
Viktor Klimenko - Viimeinen emigrantti Johanna Virtanen 2012 suomi
The Habit of Foreign Sky - An Analysis of a Harp Player’s Musical Motivations Lily Neill 2011 suomi
Kun kerran aloin improvisoida - katsaus improvisoinnin maailmaan Kalle Vainio 2011 suomi
Näin syntyi projektikonsertti "Wind on Wind, ennenkuulumattomia ensemblejä" - musiikkia kansanomaisille puhaltimille Kirsi Ojala 2011 suomi
Päivi Hirvonen SOLO Päivi Hirvonen 2011 suomi
Äiti pakottaa, ope kehuu ja minä soitan? – Tutkimus 12–15-vuotiaiden harmonikansoittajien soittomotivaatioon vaikuttavista tekijöistä Kaisa Kauppinen 2011 suomi
Työlki ellää mut kaupal rikastuu – Näkökulmia mediakasvatukseen musiikinopetuksessa Olli Kari 2010 suomi
Poikkeusjakoiset tahtilajit rytmiikan opetuksessa – 7/8-tahtilajin opetuskokeilut Espoon musiikkiopistossa Emmi Knuutinen 2010 suomi
Polyrytminen harjoitus ryhmälle, Lars Storckin opetustilanteen analysointi ver. 2.0 Ingrit Vaher 2010 suomi
Kansanmusiikkiviulistin musisoinnin prosesseista Pauliina Pajala 2009 suomi
Kansanmusiikinsuurteokset Vesa Norilo 2009 suomi
Soittiko tuottaja? – Muusikon monet roolit levynteossa Juha Virtanen 2009 suomi
Kansanmusiikkietydit koti- ja konserttikanteleelle – Oppimateriaali kanteleensoition tekniikkaan ja kansanmusiikin tyyliin Anu Alviola 2009 suomi

Sivut