Musiikin muisti 3: saamelainen perinnemusiikki

Saamelaiset muodostavat nykyään Luoteis-Venäjän nenetsien ohella Euroopan ainoan etnisen väestöryhmän, jolla on alkuperäiskansan status. Saamelaisten perinteiset asuinalueet sijaitsevat laajalla maantieteellisellä alueella, joka ulottuu Keski-Norjasta Kuolan niemimaalle.

Nykyään huomattava osa saamelaisista asuu myös muualla kuin perinteisellä saamelaisalueella. Saamelaisväestöön kuuluu yli 75 000 henkeä, joista Norjassa on 40 000-45 000, Ruotsissa 20 000-25 000, Suomessa 7 000 ja Venäjällä 2 000. Saamelaisväestö voidaan jakaa kielten ja paikalliskulttuurien mukaan lukuisiin ryhmiin ja esimerkiksi musiikkiperinteissä eri ryhmillä on huomattavia eroja. Merkittävin jako voidaan tehdä etelä-, pohjois- ja itäsaamelaisten välille. Suomen alueen saamelaiset kuuluvat kolmeen ryhmään: pohjoissaamelaisiin, inarinsaamelaisiin ja kolttasaamelaisiin.

Espanjantautiepidemia 1920-luvulla tappoi suuren määrän saamelaisia, Lapin sota oli varsin tuhoisa saamelaisyhteisöille. Myös valtakuntien rajojen tarkempi valvonta on vaikeuttanut porotaloutta ja esim. Inarin alueelle on muuttanut pohjoissaamelaisia ja sodan jälkeen sen pohjois- ja itäosiin asutettiin koko kolttaväestö.

Ensimmäiset tekstitallenteet joikujen sanoista teki rovasti Jaakko Fellman 1820-luvulla. Ensimmäiset äänitallenteet saamelaismusiikista tehtiin vuonna 1911 Saksassa, jossa ryhmä saamelaisia oli pitkillä kiertueilla eläintarhoissa. Laulutekstejä merkitsivät muistiin monet tutkijat, mm. A. V. Koskimies ja Frans Äimä, sävelmiä merkitsi muistiin Armas Launis. A. O. Väisänen aloitti laajamittaiset saamelaisalueille mutta myös Viroon ja Mordvaan ulottuneet fonografiäänitykset. Saamelaisten musiikkiesityksiä kertyi yli 200 kappaletta 1920-luvulta 1950-luvun alkuun kestäneellä ajanjaksolla. Merkittävän tallennekokoelman loi Erkki Ala-Könni 1945-46, joka mm. keräsi inarilaiselta Anna Briitta Mattukselta (os. Morottaja) lähes sadan kappaleen kokoelman, joka löytyi vasta 2000-luvulla SKS:n arkistosta. Ensimmäiset taltioinnit Anna-Briitalta ovat edellä mainitulta Euroopan kiertueelta ja saksalaisten tekemiä.

Suomessa voidaan puhua karkeasti neljästä joikutyylialueesta, jotka ovat Enontekiö, Tenonvarsi, Vuotson alue ja Inari. Näiden lisäksi kolttasaamelaisilla on leu’dd-perinne.

Saamelaiset ovat pitkään esittäneet musiikkiaan pelkästään perhe- ja tuttavapiirissä, melodiat ja lyriikat ovat siirtyneet suullisena perinteenä ihmiseltä toiselle. Länsisaamelaisissa poronhoitoyhteisöissä perinteen siirtoa tapahtuu yhä luontevasti, mutta viime vuosikymmeninä joiku on siirtynyt myös estradeille ja saavuttanut suosiota Saamenmaan ulkopuolellakin, Ailun, Wimmen ja Angelin tyttöjen modernien ja maailmaa valloittaneiden tulkintojen myötä. Myös saamelaisten omat mediat kuten Yle Sápmi Suomen puolella tekevät saamelaisten omaa musiikkia tunnetuksi. Saamelaiset itse ylläpitävät perinnettään myös vuotuisien huippusuosittujen kilpailujen avulla.

Joikuperinne on edelleen suurimmaksi osaksi yhteisön omaa kommunikaatiota, jossa melodiat ja niukkojen tekstien merkitykset avautuvat vain lähipiirille. Tässä sarjassa on mukana myös sellaisia joikuja, joita ei ole koskaan aikaisemmin tallennettu, kirjoitettu, käännetty toiselle kielelle tai esitetty julkisesti.

Pohjoissaamelaiset joikutyylit

Pohjoissaamelaiset muodostavat suurimman saamelaisväestön osan niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin. Perinteen keskeisimmän ja myös valtaväestön keskuudessa tunnetuimman osan muodostavat joiut (luohti). Ne voidaan jakaa aiheidensa mukaan useisiin ryhmiin. Joikaamisen merkitys liittyy erityisesti ihmisten, paikkojen ja tapahtumien muisteluun ja kommentointiin sekä myös esityshetkellä tapahtuvaan kommunikaatioon. Yksi keskeisimmistä joiun piirteistä on se, että joiku on musiikillinen kuvaus kohteestaan ja siksi joiun kohde omistaa ”tekijänoikeudellisesti” joiun. Joiun ohella pohjoissaamelaiseen musiikkiperinteeseen kuuluvat laulut, virret, monipuolinen perinteisiin elinkeinoihin liittyvä äänenkäyttö sekä ainakin 1800-luvun lopulta lähtien myös soitinmusiikki. Joiusta on tullut viimeisten vuosikymmenten aikana tärkeä pohjoissaamelaisten kansallinen symboli, erityisesti Nils-Aslak Valkeapään monipuolisen taiteellisen työn takia. Nykyään joikuperinne elää vahvana ja perinne on kuultavissa myös saamelaisessa nykymusiikissa. Joikuperinteessä on lukuisia paikallisia tyylejä, joilla kullakin on selvästi omaleimaisia piirteitä.

Saamelaismuusikot:

Niko Valkeapää toimi matematiikan opettajana Koutokeinossa mutta vähitellen sukuperintönä siirtynyt joikaaminen alkoi kiinnostaa ja lauluntekijä-muusikon ura alkoi. Niko hallitsee perinteisen joiun mutta on tunnettu myös saamelaisen modernin laulelmamusiikin esittäjänä ja on voittanut myös saamelaismusiikin kilpailuja. Hän on oppinut joikaamisen isältään. Ailu eli Nils-Aslak Valkeapää oli hänen kummisetänsä.

Ulla Pirttijärvi-Länsman aloitti 1980-luvulla laulamisen Angelin tytöt -yhtyeessä. Hän siirtyi soolouralle 1992, julkaisi useita soololevyjä, toimi Lapin läänintaiteilijana ja nykyinen yhtye on vuonna 2009 perustettu Ulda, jossa soittavat myös Marko Jouste ja Mikko Vanhasalo. Ulla asuu Utsjoella.

Petra Magga-Vars on joikannut pitkään mutta päätyönä on toiminta saamelaisten lastenkulttuurin parissa ja saamelaispoliitikkona mm. Saamelaiskäräjien hallituksen jäsenenä Vuotson alueen edustajana. Viime vuosina voimakasäänistä Petraa on kuultu myös saamelaisten laulukilpailuissa.

Matti Morottaja oli pitkään Saamelaiskäräjien jäsen ja kulttuurivaikuttaja, toimi opettajana Inarissa ja pyrki edistämään inarinsaamen asemaa. Inarinsaamelaisen livđe-perinteen hän hallitsee suvereenisti ja on kysytty esiintyjä. Ohjelmistonsa hän on kerännyt ääninauhoilta joissa mm. hänen tätinsä Anna Briitta esiintyy.

Tiina Sanila-Aikio on suomalais-saamelainen laulaja, koltankielen opettaja ja toimii myös Saamelaiskäräjien puheenjohtajana. Hän julkaisi taustayhtyeineen vuonna 2005 maailman ensimmäisen koltansaamenkielisen rock-albumin Sääʹmjânnam rocks!. Tiinan repertuaariin kuuluu perinteisen leu’ddin lisäksi iskelmää ja kirkkomusiikkia.

Pohjoissaamelainen joiku eli luohti – läntinen tyyli

Enontekiön pohjoissaamelainen joikuperinne on tunnettu myös muualla Suomessa. Enontekiöllä puhutaan läntistä murretta, ja joiuissakin on oma ”murteensa”. Joikutavut ovat pohjoissaamelaisessa tyylissä tavallisesti non-non, nun-nun tai lol-lol. Enontekiössä joikutavujen osuus tekstistä on huomattava ja eri tavuja käytetään monenlaisina yhdistelminä.

Enontekiön joiut liikkuvat laajalla sävelalueella ja jakautuvat 2-3 kerrokseen joissa kussakin on muutaman sävelen asteittaista liikettä. Äänen tuottaminen on ”puristeista”, yhdellä hengityksellä synnytetään joikua pitkään, mutta hengitystauko ja sen sijoittaminen on taitolaji sekin. Melodioissa on usein laajoja intervallihyppyjä.

Tekstissä käytetään paljon symboleja, suoraan asioita sanotaan vähän vaikka isoista asioista kerrotaankin niukoin sanakääntein. Joikaamista tehdään myös yhdessä, ja silloin joiku jatkuu lähes tauotta pitkiäkin aikoja.

SKS:n arkiston joikunäytteet: Tromsödalen, Stáluhábmi (Staalon hahmo). Tuntematon joikaaja. Äänittänyt Väinö Salminen vuonna 1905. Mukana kaikissa saamelaismusiikkivideoiden alkuteksteissä ja tämän osan lopussa. 

Aslak Juuso: Yhteinen porojen joiku ja Jutohärkäin joiku, äänittänyt SKS:n äänitysstudiossa A. O. Väisänen 1951.

Niko Valkeapään suku jutasi Yykeänperälle joka sijaitsee Skibotnin alueella Norjassa ja sieltä takaisin Enontekiölle, ennen kuin rajat menivät kiinni. Suvussa on paljon tunnettuja joikaajia, tunnetuin heistä oli Áilu, Nils Aslak Valkeapää jonka ansiosta joikuperinne on tullut tunnetuksi ja alkanut kehittyä moneen suuntaan.

Ihmisen ja eläimen läheinen suhde kuuluu Nikon esittämissä kolmessa eläinjoiussa, joiden käännökset hän on tehnyt itse.

1. Ivgorášša
tummakarvainen 2-vuotias poro, trad. eläinjoiku Yykeänperältä

Niko Valkeapää

Tarina kertoo, että mustakarvainen poro katosi, ja Koutokeinon markkinoilla nähtiin pian komea musta peski. Poron omistaja Jounin Jouni esitti tämän joiun nähdessään vaatteen. Kadonnut eläin joikataan, tehdään läsnäolevaksi.

Ivgorášša, muzetčuoivvat Či?adii juo Guovdageainnus Jovnnaš Jovnna juoiggadii juo Ivgorášša

Ivgorášša, mustakarvainen (kaksivuotias) poro oli koristeena Kautokeinossa Jounin Jouni joikasi jo Ivgoráššan

2. Rádjemuzet 
tumma rajaseudun poro

Tummakarvainen poro menee rajan yli edestakaisin, sitä on hyvä ajaa, sen nimi on Rádjemuzet, Rajaporo tai Nikon käännöksen mukaan Rajanko. ”Jos ajattelee meitä saamelaisia on kuvaavaa että rajoja ylitetään, ei valtion rajat meitä piättele”, sanoo Niko, joka kasvoi Enontekiön ja Norjan Skibotnin seudun Yykeänperän välillä jutaavan perheen vesana. Lapset oppivat joikuja perhepiirissä, ja sellainen on varsin tavanomaista läntisten pohjoissaamelaisten parissa – perinne jatkuu yhä elävänä.

Joiussa poron ”jolkottelua”. Säveltason nostoa useita kertoja. Yhdellä hengityksellä joiku etenee hengästyttävän pitkälle, mutta taitava joikaaja osaa valita hengitystauon sellaiseen kohtaan, jossa se on myös musiikillisesti luontevaa.

Rádjegomuzet lei juo
Badjel juo rájiid njolggidii juo
Lihkká dat bođii ruovttui juo go
Buorrehan vuodjit lei jo
Rádjegomuzet namma lei juo
Rajanko musta oli
Yli rajojen jolkotteli
kuitenkin tuli takaisin kotiin
Hyvähän oli ajettava
Rajanko mustan nimi oli

3. Rihpeloddi 
tunturikihu, trad. eläinjoiku
Enontekiöltä, opettanut Nikon isä Nils Henrik Valkeapää

Niko Valkeapää

Pohjoissaamelainen joiku eli luohti – itäinen tyyli

Toinen tunnettu ja varsin tutkittu joikuperinne löytyy Tenonvarresta. Itäisessä joikutyylissä äänenkäyttö on läntistä huomattavasti pehmeämpää ja äänen rekisteri lähempänä puhekielen rekisteriä. Joiuissa kerrotaan tarinaa sanontojen avulla. Ne muodostavat säkeistön alun jota sitten jatketaan lollottelujaksoilla. Nämä kaksi samaa ihmistä eri elämänvaiheissaan kuvaavat Anne Juvvinan (Annan poika Juhani) eli Juhan Lanton joiut. Lantto Juhanin nuoruusvuosiin ajoittuvan joiun Ulla Pirttijärvi-Länsman kuuli aikuisena eräältä Norjan puolen saamelaisjoikaajalta mutta eri versiona. Ulla on oppinut toisen joiun enoltaan jo lapsuudessaan, siinä Angelin, kotikylän Juhanista, Anni Juvvinasta eli Annin pojasta Juhanista kerrottiin aikamiehenä. Melodialla on sama pohja mutta eri rytmiikka.

Juhani Lantto oli komea mies josta syntyi kaksikin joikua. SKS kuva-arkisto

SKS:n arkiston joikunäytteet:
Maarit Musta: Kehtolaulu ja joiku, äänittänyt A. O. Väisänen 1952
Elli Maria Jomppanen: Lages-tunturin joiku, äänittänyt E. Itkonen 1956


1. Lantto Juhan, nuori poikamies
Ulla Pirttijärvi-Länsman
Opittu Norjan saamelaiselta joikaajalta

Na lo-la-a lo-o-la lo-la-a lo-o-la, lo-lo-o lo-o-lo lo-loo loo-lo,
Lantto lei dan Juhána go, lo-loo loo-le lo-loo loo-la,
lo-loo loo-la lo-laa loo-la, lo-loo loo-le lo-loo loo. 
lo-loo loo-la lo-laa loo-la, lo-loo loo-le lo-loo loo. 
lo-loo loo-la lo-laa loo-la, lo-loo loo-le lo-loo loo.
Na ii dat álgán Anár márkan, ovdalgo dat Lantto Juhán vujii lo-loo lo-loo loo-la, lo-lo-loo loo-le lo-loo loo-la, 

lo-loo loo-lo lo-loo loo-lo.
lo-loo loo-la lo-laa loo-la, lo-loo loo-le lo-loo loo. lo-loo loo-la lo-laa loo-la, lo-loo loo-le lo-loo loo.


Ja dalle dat go nieiddat birra nurkkiid guovlladedje jo de,
gosa dat go Lantto Juhán luoitala jo le-loo loo-la,

Le-loo loo-la le-loo loo-la, lo-loo loo-le lo-loo loo-la…
lo-loo loo-la lo-laa loo-la, lo-loo loo-le lo-loo loo.
lo-loo loo-la lo-laa loo-la, lo-loo loo-le lo-loo loo.
Lantto lei dat Juhána jo…
Ja dalle dat go nieiddat álge birra nurkkiid guovlladit, 
a dat jo Lantto Juhán luoitala jo lo-laa loo-la…
He-lee loo-la lo-laa loo-la, lo-loo loo-le lo-loo loo.
os lo-loo loo-la lo-laa loo-la, lo-loo loo-le lo-loo loo.
lo-loo loo-la lo-laa loo-la, lo-loo loo-le lo-loo loo.
He-lee loo-la lo-laa loo-la, lo-loo loo-le lo-loo loo.

Ei ne Inarin markkinat ala ennenkuin se Lantto-Juhan ajoi porolla (paikalle)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja sitten kun ne tytöt ympäri nurkkia kurkkivat mihin se Lantto-Juhan laskettelee

 

 

 

 

 

 

2. Ánne Juvvina Lantto Juhan, aikamies
Ulla Pirttijärvi-Länsman

Henkilöjoiku Angelista

Saamelaista kutsutaan usealla nimellä: äitinsä lapsena, uudempi nimiasu sisältää etu- ja sukunimen, usein vielä niin että sukunimi mainitaan ensiksi puhekielessä.

Ánne Juvvina eli Juhani Lantto muutti Angelin törmille, nai Elin Annan, joka oli hyvänkokoinen naisihminen. Tämän joiun Ulla oppi lapsuudessaan Angelissa, jossa myös kaksi joikua innoittanut kuuluisa komistus oli asunut.

Hi loi le loo e loilee lon go
Leii le loo e loilee lon go
lele loii le loo e loilee lon go
Ánne Juvvina vee lejo,
lei loi le le lei loo longo go

Hi le loo e loilee lon go
Ii dat dakkáraš šat nubbi
vácce Áŋŋel derpiid mielde
Go dat Ánne Juvvinaa he
loi lei loo la loilee longo
Oi le loo e loilee loo le
Ai loila loo la loilee loila
llelelee le loo e loilee lon go
Oađidettiin suorganii jo
gáttii ahte dámma lei jo
balddas vel jo.
Muhto iihan dat lean go ve jongo
iežas stuorra Elin Ánne
Ánne Juvvina jo jeeja
Oi le loo e loilee loo ja
Oi le loo e loilee lon go
Oi le loo e loilee loo ja
Oi le loo e loilee lon go
        
Lei le loo le loilee lon go
Leel loi lee a loilee lon go
Allee loi a loilee longo
Hei la lee a loilee lo.

Annan Juhani entisaikaan…
Ei enää toista sellaista
kuljeskele Angelin törmillä
kuin Annan Juhani

Yöllä hän heräsi
ja kovasti säikähti
näkevänsä luuli ison tamman!
Näkipä vain 
oman Elin Annan!
Annan Juhani silloin…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjoissaamelainen joiku eli luohti – Vuotson tyyli

Vuotso sijaitsee Pohjoisen Sodankylän alueella, ja sen lauluperinne on syntynyt Enontekiöltä muuttaneiden pohjoissaamelaisten joikujen pohjalta ja kehittynyt omaan suuntaansa.

1800-1900-luvun vaihteen porosaamelaisten suurten muuttojen seurauksena Enontekiön-Kautokeinon joikuperinne levisi myös Sodankylän alueelle. Sävelmät ovat varsin laulullisia ja kertosäkeet pitkiä. Jaksojen melodiasäkeet poikkeavat hieman toisistaan ja äänenkäytöllisesti ne ovat puheen kanssa samassa rekisterissä. Joissakin joiuissa on myös suomenkielisiä sanoja.

Petra kertoo, että Vuotson joikutyyli on melodista, siinä ei ole niin paljon hyppyjä kuin länsisaamelaisessa joiussa yleensä on, ääni tuoteaan kurkunpäällä ja päästetään ilmavirtaa ulos säästeliäästi. Joikaaja itse luo tyylinsä. Ja se, kenet joikaat, luo myös sitä tyyliä.

Petra oppi alle kouluikäisenä joikaamaan, kun hänen ukkinsa – aaddžah – oli perheessä lapsenlikkana. Hänellä oli tapana joikua Purnumukan joikuja ja tosi vanhoja henkilöjoikuja.

1980-luvulla Mari Boinen esimerkin innoittamana Petra alkoi itsekin harjoitella ja esittää joikuja. Mutta silloin niitä ei juuri enää kuullut muualla kuin poroerotusaidoilla. Niukkasanaiset joiut on kääntänyt Petra itse.

SKS:n arkiston joikunäyte: Brita Hetta: Biret Hanna, äänittänyt A. O. Väisänen 1936

Kuva: SA-kuva
 

1. Karen Magga 
trad. henkilöjoiku

Petra Magga-Vars

Henkilöjoiku maalaa muotokuvan ihmisestä ja kuuluu tälle. Opittu Karenin tyttäreltä: Elle Maria Sieppi, os. Magga joikasi Petralle 2000luvun alussa.
Eatni skivdnjohasaid, äidin merkkisiä poroja (skivdnji = tietynlainen teko = leikko korvamerkissä)

Lo-lo lo-lo lo-lo loi-lee lo-lo lo-lo loi-le
Dalle go mun gorrojin daid stuorra beaskkaid
       
Lo-lo lo-lo lo-lo loi-lee lo-lo lo-lo loi-le
guoibmi dat han bonjai munnje ođđa suonaid

Lo-lo lo-lo lo-lo loi-lee lo-lo lo-lo loi-le
Lo-lo lo-lo lo-lo loi-lee lo-lo lo-lo loi-le
Dalle go mun divodin daid seamma beaskkaid

Lo-lo lo-lo lo-lo loi-lee lo-lo lo-lo loi-le
Lo-lo lo-lo lo-lo loi-lee lo-lo lo-lo loi-le
Lo-lo lo-lo lo-lo loi-lee lo-lo lo-lo loi-le
Lo-lo lo-lo lo-lo loi-lee lo-lo lo-lo loi-le 
Lo-lo lo-lo lo-lo loi-lee lo-lo lo-lo loi-le

Silloin kun ompelin näitä isoja peskejä

 


Kumppani hän se punoi minulle uusia suonia

 

Silloin kun minä korjasin niitä samoja peskejä

 

 

 

Joiku on ollut merkittävä viestitysväline, ja kun Antti Peltovuoma, iso poroisäntä, joikui suomalaisille rengeilleen, oli tarkoitus että nämä tietävät mistä on kyse ja mitä seuraavaksi tehdään.

Kurujärven kylä, josta joiku on lähtöisin, on jäänyt Lokan tekoaltaan alle.

 

2. Kuru-papan joiku
trad. kaksikielinen joikusävelmä, opittu Antti Peltovuomalta

Petra Magga-Vars
Poroerotusjoiku suomalaisrengille

Lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo
Lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo

Alkakaa te pojat jo vielä
suopungit jo suoriksi vielä
Lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo
Lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo

Máilmmi dávviris lei govdodaga sihke guhkkodaga
Lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo
Lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo

Saamenkielinen säe:
Maailman tavarassa leveyttä sekä pituutta

Poroerotusaidoilla on ollut tapana joikua. Seuraava henkilöjoiku on samalla myös paikkajoiku, kyseessä oli Vuohtsu, Lappi Palokas, Lapin palkinen. Viisikymmentä vuotta Magga-Ahkun porot pyörivät Vuomaselän poroaidalla. Eikä hän ollut mikä tahansa ahku-muori vaan itäpuolen napa, eli hyvin keskeinen karaktääri sillä seudulla.

Petra: ”Joiulla on tapana jatkua vaikka maapallon ympäri tai loppua yhtäkkiä…”

 

3. Inger Magga Vuomaselän poroaidalla
trad. alkuperäinen joikaaja tuntematon

Petra Magga-Vars

Áhku eallu joradii juo vihttalot jagi Vuomečielggi áittis, loiloloilo
Hei lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo
Lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo
Hei lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo
Lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo
Áhku eallu joradii juo vihttalot jagi Vuomečielggi áittis. Loile loila
Nuortabeale náhpi
oi loo loile loila
Hei lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo
Lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo
Áhku eallu joradii juo vihttalot jagi Vuomečielggi áittis, loiloo loile 
Hoo lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo
Lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo
Hei lo-lo-lo-loo-le-lo-lo-loo-le-lo-loo
Hei loo lo

Isoäitin, muorin tokka pyöriskeli viisikymmentä vuotta Vuomaselän aidassa.

 

Hän oli Itäpuolen napa

 

 

 

 

Inarinsaamelainen livđe-perinne

Inarinsaamelaisten perinteinen asuinalue on nimensä mukaisesti Inarissa ja inarinsaame kuuluu itäsaamen kieliryhmään. Inarinsaamelainen kulttuuri on hyvin omaleimainen, vaikkakin musiikkikulttuuri on saanut paljon vaikutteita ympäröivistä saamelaisista paikallisuuksista ja myös muilta naapurikansoilta. Inarinsaamelaiset ovat asuneet idän ja lännen kulttuurien välimaastossa alueellaan esihistoriallisista ajoista lähtien, he asettuivat taloihin asumaan ja heidän keskeinen elinkeinonsa on ollut kalastus.

Keskeisin osa musiikkiperinnettä ovat inarinsaamenkieliset livđet, joilla pohjoissaamelaisten joikujen tavoin on selkeästi oma kohteensa. Livđejen ohella inarinsaamelaiseen perinteeseen kuuluvat laulut ja virret, mutta myös pohjoissaamenkieliset joiut ovat olleet tunnettuja Inarissa. Livđe-perinne oli vahva vielä 1900-luvun alkupuoliskolla, mutta heikkeni huomattavasti 1970-luvun jälkeen. Syynä olivat mm. vuoden 1920 espanjantautiepidemia, jonka seurauksena menehtyi runsaasti inarinsaamelaisia ja varsinkin 1930-luvun jälkeen alkanut voimakas suomalainen muuttoliike. Livđe-perinne on kuitenkin kokenut elpymisen 2000-luvulla yhdessä inarinsaamen kielen ja kulttuurin vahvistamistoimien seurauksena. Mukana on muutama vuosi sitten arkistoista löytyneiden vanhojen inarinsaamelaisten laulujen uusia esityksiä, mm. karhun laulu.

Inarinsaamen kieltä ja kulttuuria 1900-luvun alussa tutkineen Frans Äimän mukaan oli livđeistä suurin osa eläinaiheisia, sitten oli henkilöaiheisia, ”situatsiooneja” ja olipa joukossa yksi eroottinenkin. Useissa on vaan 2-3 säettä, joissakin jopa viisi. Jokaisella on oma nuottinsa, saman runon kaikki säkeet lauletaan samaan nuottiin ja lopussa on lyhyt rallatus.

Etnomusikologi A. O. Väisänen sai selville että ensin livđaaja tekee sävelmän, joka on ennen kuulematon ja jossa on muutama karakteristinen sana henkilöstä. Henkilö kuolee, hänelle omistettu teksti unohdetaan mutta sävelmän voi siirtää toiselle henkilölle. Samalle henkilölle voidaan tehdä useitakin livđejä. Joka päähenkilöllä tai eläimellä on oma ”Leitmotiv” aivan kuten Wagnerin oopperoiden henkilöillä. Sävelmät ovat puolisävelaskelin eteneviä, pentatonisia.

Videoissa kuullaan arkistoäänitteitä mm. Anna Briitta Mattukselta, jolta Väisänen 1940-luvulla ja myöhemmin Ala-Könni 1960-luvulla (YLE) tallensivat runsaasti livđejä. Anna-Briitta oli omaa sukua Morottaja ja Matti Morottajan täti. Voimakasluontoinen ja omaperäinen Anna Briitta oli mukana myös 1900-luvun alussa eläintarhakiertueilla Saksassa ja oppi siellä muilta saamelaisilta runsaasti erityylisiä joikuja. Matkoilta syntyivät ensimmäiset saamelaismusiikin tallenteet. Myöhempinä vuosinaan hän asui Ylivieskassa. Morottajan sukulaiset ovat opetelleet hänen livđejään arkistonauhoilta ja kehitelleet niitä edelleen. Matti on tehnyt käännökset.

SKS:n arkistoääninäytteet: Anna-Briitta Mattus: Kuobžâ, Čuánjá, Mun juoigam 1947, äänittänyt A. O. Väisänen 1945-46
Maarit Musta: Ristinas-Pekan joiku, äänittänyt A. O. Väisänen 1952

Matti Morottajan täti Anna-Briitta Mattus laulaa A. O. Väisäselle. Matti Morottajan kokoelmat.

Kolme eläinlivđeä, es. Matti Morottaja:

Matti oppi Karhun livđen alkuosan naapurilta ja loput Anna-Briittan ääninauhoilta. Hän kertoo: ”Karhu on inarinsaamelaisille ja saamelaisille yleensäkin sellainen erityinen eläin, Jossain mielessä sellainen eläin, jonka kanssa tahdottiin olla sovussa ja karhuun liittyy paljon sellaista perinnettä jota muiden eläinten kohdalla ei ole. Kun metsästetään karhu ja tuodaan kotiin ja pannaan lihoiksi niin siinä on erilaisia tapoja kuin muitten eläinten tai lintujen lihaa olis käsitelty.”

”Livđessä karhu inhimillistetään koska sen suuhun pannaan sanoja. Muistakin eläimistä ja linnuista kerrotaan mutta en muista että minä-muodossa eläin itse kertoisi kuten tämä karhu.”

 

1. Kuobžâ Karhun livđe 1’24”

Frans Äimän muistiinmerkitsemästä Karhun livden toisinnosta selviää, että veli-sana liittyy tilanteeseen, jossa karhu herättelee veljeään, toista karhua.

SKS:n arkistotietoihin on A. O. Väisänen kirjannut, että Anna-Briitta Mattus (os. Morottaja) oppi tämän laulun veljeltään Matilta, ja että heidän isänsä oli laulun sepittänyt.

Koccáá jo viljâžâm,
piäivâš jo vaarijd páštá…
Viljâžâm, viljâžâm, koccáá jo.
Piäiváš jo vaarijd páštá.
Oo-lo lo-loo lo-lo loo-loo
Oo-lo lo-loo lo-lo loo-loo
Kuuđhah jo muorâi mield ryettih.
Oo-lo lo-loo lo-lo loo-loo
Kálláh jo kiävuidis rääijih
Oo-lo lo-loo lo-lo loo-loo
Káálguh jo nuotijdis čihteh,
Oo-lo lo-loo lo-lo loo-loo
Kaandah jo tävgipisoiguin sierâdeh.
Oo-lo lo-loo lo-lo loo-loo
Ludij ruojâ jo peljijd vaaldij.
Oo-lo lo-loo lo-lo loo-loo
Kuuđhâmievtâ siste lam uáđđâm kale,
ráávhust lam uáđđâm kale.
Oo-lo lo-loo lo-lo loo-loo
Täälvi lam uáđđâm kale
ráávhust lam uáđđâm kale.
Oo-lo lo-loo lo-lo loo-loo
Oo-lo lo-loo lo-lo loo-loo
Tääl mun jo muorjijd puurâm.
Tuot še jo kustoo koccáá.
Oo-lo lo-loo lo-lo loo-loo
Viljâ še kustoo koccáá.
Oo-lo lo-loo lo-lo loo loo

Herää jo veliseni
Päivä jo vaaroihin paistaa
Veljeni, veljeni, herää jo
Päivä jo vaaroihin paistaa


Muurahaiset jo runkoja juoksee

Ukot jo verkkokäpyjään tekevät

Akat jo nuottiaan korjaavat

Pojat jo jousillaan leikkivät

Lintujen melu jo korviin otti

Muurahaismättäässä olen nukkunut
Rauhassa olen nukkunut

Talven olen nukkunut
Rauhassa olen nukkunut


Nyt minä jo marjoja syön
Tuokin jo näkyy heräävän

Velikin näköjään herää.

 

 

 

Hanssa ja Ergi. Matti Morottajan kokoelmat.

2. Kuávžur Taimenen livđe
Melodia kuvailee virrassa kieppuvaa kalaa. Taimen oli kirjavasuomuinen ja punalihainen ja pitkäleukainen ja kirjonahkainen – tulisilmin se lenteli. Voimakas kala.

Kuávžurâžžâ, kuávžur,
Kuheskááibáš lâi jo
La-la laa-laa laa-laa, la la…
Kirječuomâš lâi jo
Laa laalalalaalaa
Ruopsis cuopâš lâi jo,
La-la laa laa laa-laa, la la…
Tullâčalmaaš kirdá, la laa la,
Tullâčalmaaš kirdá.
puhuen: tullâčalmaaš
Taimeninen taimen
Pitkäleukainen se on
La la laa laa laa laa, la la…
Kirjavasuomuinen se on
La la laa laa laa laa, la la…
Punalihainen se on
La la laa laa laa laa, la la…
Tulisilmä lenteli
Tulisimä lenteli
Tulisilmä

3. Čuánjá Hanhen livđe
Hanhi lentää pois syksyllä ja palaa keväällä ja se on tarkkasilmäinen ja hyvälihainen lintu. Sen vuoksi onkin syytä varoittaa ettei huku sankajärveen. Ja ”sankajärvi” tarkoittaa kattilaa, pataa. Se on mieluinen lintu ja hyvän makuinen ja se on aina vaarassa joutua kattilaan. Hanhen livđen lopussa Morottaja matkii hanhen ääniä.

Čuánnjâgâš te čuánjá,
:loo-lo lo-lo loo-loo:
kal tot jo te kirdá.
:loo-lo lo-lo loo-loo:
Vuojâdeijee čuánjá
lodde tot jo lâi jo.
:loo-lo lo-lo loo-loo:
Pyereh tast láá čalmeh,
puoh tot kal jo uáiná.
:loo-lo lo-lo loo-loo:
Čohčuv tot jo kirdá,
máádás tot jo mana.
:loo-lo lo-lo loo-loo:
Kiđđuv tot jo puátá.
:loo-lo lo-lo loo-loo:
Teehin maasâd puátá.
:loo-lo lo-lo loo-loo:
Jieh tun koolgâ siäivuđ
kiännân kevlijáávrán!
Ko kiđđâ lii!
:loo-lo lo-lo loo-loo:
Kaakak kak ka kak kak!


Hanhi hanhinen,

kyllä se jo lentää.

Uiskenteleva hanhi,
lintu se oli.

Tarkat sillä on silmät,
kaikki se kyllä näkee.

Syksyllä se lentää
etelään se menee.

Keväällä se tulee.

Tänne takaisin tulee.

Älä sinä laskeudu
kenenkään sankajärveen!
Kun kevät on!

 

 

 

4. Ristnáá Piättâr
Ristiinan Pekka

Ristinas-Piettar livđe kertoo suullista perimätietoa kulkijamiehestä joka oli hyvä kertoja, mutta myös köyhästä, nälkäisestä miehestä joka kaksi poroa söi, mutta jo kolmatta katselee. Matti Morottaja kertoo alussa myös isänsä Karhu-Sammelin näkemyksen: kyse oli oikein rumasta ihmisestä. Sammuttijärven Sammeli ei laulanut livđejä,vaikka oli sisareltaan Anna Briitalta niitä kuullut, mutta hän osasi pohjoissaamelaisia joikuja ja tavallisia lauluja: Nous ylös sieluni, Vapaa Venäjä…

Ristnáá Piättâr, Ristnáá Piättâr
tyebbin tääbbin kovŋâd.
Kyehti lii jo purrâm
kuálmâd vala keejâd.
Kyehti lii jo purrâm jo purrâm,
kuálmâd vala keejâd jo keejâd.
Kyehti lii jo purrâm jo purrâm,
kuálmâd vala keejâd jo keejâd.
Ristnáá Piättâr, Ristnáá Piättâr
tyebbin tääbbin kovŋâd.
Ristiinan Pekka, Ristiinan Pekka
siellä täällä kummittelee.
Kaksi on jo syönyt,
kolmatta vielä katselee.
Kaksi on jo syönyt jo syönyt
kolmatta vielä katselee jo katselee.
Kaksi on jo syönyt jo syönyt
kolmatta vielä katselee jo katselee.
Ristiinan Pekka, Ristiinan Pekka
siellä täällä kummittelee.

Kolttasaamelainen leu’dd-perinne

Kolttasaamelaisten perinteinen asuma-alue sijaitsi Inarijärven ja Kuolajoen välisellä Norjan, Suomen ja Venäjän raja-alueella. Vuoden 1920 Tarton rauhassa Venäjä-Neuvostoliiton alueesta lohkaistiin Petsamo Suomelle, minkä seurauksena osa alueesta tuli kuulumaan Suomelle ja osa Neuvostoliitolle. Toisen maailmansodan jälkeen Petsamo luovutettiin Neuvostoliitolle ja alueen kolttasaamelaiset asutettiin Inariin Sevettijärvelle ja Nellimiin. Koltansaame kuuluu inarinsaamen tavoin itäsaamen kieliryhmään ja kolttasaamelaiset edustivat viimeisinä ns. metsäsaamelaista kulttuuria. Toisaalta kolttasaamelaiseen kulttuuriin vaikuttivat voimakkaasti venäläinen ja karjalainen kulttuuri ennen 1900-luvun suuria yhteiskunnallisia mullistuksia.

Kulttuurikontakteista johtuen kolttasaamelaisten historiallisessa musiikkikulttuurissa oli hyvin monenlaisia perinteenlajeja. Keskeisimmän osan perinteestä muodostavat useimmiten ilman säestystä esitetyt leu’ddit, joissa kerrotaan kylän ihmistä pitkien runollisten tekstien avulla. Tyypillisimmän osan muodostavat nuorten seurustelua kuvaavat kosintaleu’ddit (vuattum leudd). Muita perinteenlajeja ovat venäläiset ja karjalaiset tanssi- ja piirileikkilaulut, joita on säestetty 1800-luvun loppupuolelta lähtien myös harmonikalla ja huuliharpulla, itkuvirret (reäkk), lasten nukutuslaulut. Kolttasaamelainen musiikkiperinne oli sangen vahvaa vielä 1970-luvulla, mutta yhdessä koltankielen heikentymisen kanssa erityisesti leu’dd-perinne alkoi hävitä. Kielen ja kulttuurin elvytys on alkanut 2000-luvulla ja tällä on ollut vaikutusta myös perinnemusiikin aseman vahvistumiseen.

Kolttasaamelaisia Suonikylässä. SA-kuva

Kolttien musiikkia tallensivat ensiksi vuonna 1913 T. I. Itkonen ja vuonna 1922 säveltäjä Armas Launis tallensi Petsamon alueelta yli 800 pohjoissaamelaista joikumelodiaa, joukossa kolttienkin lauluja. A. O. Väisänen tallesi Suonikylän perinnetta vuonna 1926 ja laulatti kolttia SKS:n äänistudiossa vuonna 1936. Erkki Ala-Könni tallensi Yleisradiolle 36 kappaletta vuonna 1955. Vuonna 1961 Oula Näkkäläjärven johdolla tallensivat Yleisradio ja Lapin Sivistysseura Inarin äänitysretkellä 83 musiikkiesimerkkiä kolttasaamelaisilta esittäjiltä. Myöhemmin äänitallenteita on syntynyt runsaasti, mutta kuvallisia tallenteita on niukasti.

Tiina Sanila sanoo, että hyvässä leu’ddissa on aina kolme tärkeää elementtiä: hyvä melodia, lyriikoissa vetävä tarina ja kiertoilmaukset. Leu’ddeista ei yleensä esiinny toisintoja mutta jokainen esitys on silti erilainen, henkilökohtainen ja vanhvasti sidoksissa yhteisön jo tietämiin ja tuntemiin asioihin. Monet asiat leu’ddeissa ovat myös arvoituksellisia, koska kiertoilmaukset kätkevät vaikeita asioita. Perinne ei ole siirtynyt suoraan sukupolvelta toiselle, vaan on katkennut välillä, ja jotkut leu’ddit sisältävät ilmauksia joita tosin lauletaan mutta laulaja ei itsekään enää kaikkea ymmärrä. Puhutaan leu’dd-kielestä, jossa esim. sanoihin lisätään uusia tavuja, lähin vertailukohta voisi olla esim. karjalaisten itkuvirsien kieli joka on myös hyvin runollista.

Käännökset perustuvat Tiina Sanila-Aikion versioihin, joita on täydentänyt tutkija Eino Koponen Helsingin yliopiston kotimaisten kielten laitokselta.

SKS:n arkistoääninäytteet:
Jaak Sverloff: Sulhasmiesten Tämm’in ja Mirj-Evvanin joiku 1939, äänittänyt A. O. Väisänen 1939
Kaija Gauriloff: Päistjärven leu’dd, äänittänyt A. O. Väisänen 1926

Tiina Sanila-Aikion lapsuudenkodissa Sevettijärvellä kuului vielä leu’ddaamista, koska mummo, Domna Sanila, oli leu’dd-mestari. Ohssni leu’dd on yksi Tiinan suosikkileu’ddeista: siinä on tavattoman kaunis sävelmä… sillä on itketetty jo Venäjän puolen kolttasaamelaisia. Siinä äiti etsii tytärtään, kunnes tämä kolmen vuoden päästä löytyy piilopirtista Onsseinin Miihkatin luota – on lähtenyt miehelään salaa.

 

1. Ohssni leu’dd
Ohssni-muorin leu’dd, trad. elämänkohtalo-leu’dd

Tiina Sanila-Aikio

Ohssni-ääkkaž ǥo vuâmma-ǥo-šõõđi,
koozz-a Määrfaž lij mõõnnâm-i mõõnnâm.
Ohssni-ääkkaž ǥo vuâmma-ǥo-šõõđi,
iʹlla Määrfaž ni dååma, ni dååma.
Ååggaž-niõđâst son kõõččal-ǥo-di,
koozz-a Määrfaž lij mõõnnâm-i mõõnnâm.
Ååggaž tõõzz-ât ǥo ceälkk-a ǥo ceälkk-a:
“Jiõm-ât mon-a ni tieʹđ-a tõn niõđ,
jiõm-a mon-a leämma vuäinnam ni suu.”
Ohssni-ääkkaž teâvv-a-ǥo-lõõđi,
son-ât õʹsǩǩe uurča-ǥo-sti,
Tädjjan-vuäbbižes ǥo årra ǥo årra
Tädjjan-vuäbbes-i årra ǥo årra.
“Tädjjan-vuäbbam ton cieʹlǩ-a ââʹn cieʹlǩ-a,
Määrfaž tääiʹben lij-a ǥo lij-a?”
Tädjjan-vuäbbaž pâi nõmmad-i nõmmad
“Iʹlla Määrf-a ni tääiʹben ni tääiʹb,
di iʹlla son-a ni puättlam-a tääiǥ.”
Ohssni-ääkkaž uurča-ǥo-sti,
nuuʹbbi põõrti mieʹldd-a di mieʹldd-a.
Puk son uurči pirr-a-ǥo siid,
iʹlla Määrf-a ni koʹst-a ni koʹst.
Koumm-a eeʹjj-a lie mõõnnâ-ǥo-maža,
vuõinn-a-lõõttâm meeʹst koumm-a-ǥo eeʹjj-a.
Ij son tieʹđ-a koʹst Määrfaž lij Määrfaž,
ij son tieʹđ-a koʹst Määrfaž lij Määrfaž.
Määrfaž lij-âs poostai-i-põõrtâs
toʹben lij-i Oʹnsseimi Miikkât
Toʹb-vet Määrf-i tõt käunnʼji di käunnʼji,
a-toʹb-vet-i lij Määrf-i di Määrf-i.

 

Ohssni-muori huomasi:
Mihin Määrfaž on mennyt?
Ohssni-muori huomasi:
Ei ole Määrfaž kotona.
Ååggaž-tytöltä hän kyselee:
Minne Määrfaž on mennyt?
Ååggaž hänelle sanoo:
Enpä minä tiedä sitä tyttöä,
Enpä ole häntä nähnytkään.
Ohssni-muori pukeutui
Ja hän juoksi
Tädjjan-siskosensa luokse.
Tädjjan-siskonsa luokse:
Tädjjan-siskoni, sano sinä,
onko Määrfaž täällä?
Tädjjan-sisko vain toteaa:
Ei ole Määrfaž täällä,
Eikä ole tätä kautta tullutkaan.
Ohssni-muori juoksi
Pitkin toisia taloja.
Kaikki hän juoksi ympäri kylän.
Ei Määrfaž missään.
Kolme vuotta on mennyt
siitä kun on meidät nähnyt .
Ei hän tiedä missä on Määrfaž
Määrfaž on piilopirtissä
Siellä on O’nsseimi Miihkat
Sieltähän Määrfaž löytyi,
Siellähän on Määrfaž

Kolttien tunnetuin leu’dd-sävelmä ja katrillisävelmä Duunga Evvan kertoo komeasta Iivanan tyttärestä, jota kuvaillaan kiertoilmauksin: peura, 2-vuotias naarasporo, kiinteä vartalo, jalat nopsat kuin vaatimella, pyrstö komea kuin käkilinnulla… kahden ihmisen avioitumisyrityksiä, mies yritttää kosia naista, mutta kokee epäonnea. Tätä leu’ddia on opetettu myös lapsille kouluissa. Tämä laulu on peräisin Nuorttijärven kolttasiidasta ja sanat on aikanaan kirjoitettu muistiin Jaakko Sverloffilta. Tiina oppi leu’ddin aikanaan käydessään koulun saamen kielen opettajan kanssa mestarileu’ddaaja Vassi Semenojan luona. Se on myös tanssilaulu, sen tahdissa mentiin katrillia, sitäkin Tiina näki lapsena eräässä juhlatilaisuudessa, jossa Helena Semenoff ja Tyyne Fofanoff leu’ddasivat ja väki tanssi innokkaasti.

 

2. Duu’nga evvan niõd leu’dd (Njuõ’ttjääu’rest)
Duuʹnga evvanin neidon leu’dd, kosintaleu’dd
arkistonauhalle laulanut Jääkk Sverloff
trad. opittu Vassi Semenojalta

Tiina Sanila-Aikio

Duʹmisaž, duʹmisaž Evvan-i nijdd, 1
čuhčč-a-ǥo lååddaž lij kålpp-a njuuʹnn-a, 2
ǩiõkk-i-ǥo lååddaž seera põõđâž. 2
Kåʹdd-a-ǥo vuõnjâl lij rååsla varta, 1
kåʹdd-a-ǥo ääldaž lij jåttlaš-a jueʹlǧǧ, 2
kåʹdd-a-ǥo ääldaž lij jåttlaš-a jueʹlǧǧ. 2
Faʹdi-käällaž uuʹcca lij Meekka-ǥo-laažža, 1
viõrcc-a vuänka juâlǥa-ǥo-laažža, 2
ǩeäʹtǩ siitta laauka-ǥo-laažža. 2
Taljan lieǥolak sieʹrreǥolaija, 1
siõmma saappi kamǥaž-i kammǥa. 2
Tälvva vuänak pooddâst mon väʒʒ-ǥo-tama, 1
nuuʹbb-a ǩeäčča Räuʹddjääura sijdd. 2
Kuäbbaž-i lij pueʹrab-i ǩieʹčč-a, 1
Toʹb-i lie, toʹb-i lie Evvan-i niõđ, 2
Toʹb-i lie, toʹb-i lie Evvan-i niõđ. 2
Ǩieʹss-a vuänak pooddâst väʒʒ-ǥo-tama, 1
pueʹrab-i ǩieʹčč-a ǥo Vuõjjâm-i-ääkka, 2
kuäbbaž-i lij vuänak pueʹrab-i ǩieʹčč-a, 2
toʹb-i lie, toʹb-i Evvan-i niõđ. 2
Evvan-i niõđ leečč vuäzza-ǥo-laažža, 1
avi Säävte niõđ leečč ruõšša-ǥo-laažža, 1
jiõm-ât Meeškaž tõn ni tieʹđ-a, 2
jiõm-ât Meeškaž tõn ni tieʹđ-a. 2
Tän-i-vu vuänak leäkkam tiettamaažža, 1
što Evvan niõđ jiõm vuäǯǯadââsta, 2
pueʹrab-i leʹjjem mon čuõǯǯa-ǥo-teedda, 2
sõõrves, sõõrves jeärǥa-ǥo-žõõnna. 2
Ij õlggâm Tanel äldd jeärǥaž ni čuõǯǯeted, 1
ij õlggâm Tanel äldd jeärǥaž ni čuõǯǯeted, 1
Faʹdi-käälla jieʹrj lie kõõŋŋâl-i väälmmä, 2
Räuʹddjääuʹr-a siid niõđ kõõŋŋâl-i čââlma. 2
Oh, oh da ton-a-ǥo Sandra vuäbbaž, 1
håʹt-i jiõk ton-a vuâlǥamaažža, 2
muu veâllain tõn Meeškažeija. 2
Koummlo eeʹjj-a tiudda-ǥo-maajja, 1
kuuʹǩǩes kååssakad njaukkašeeǩǩa, 2
di pirr-a-ǥo hiirsa kuâbbašeǩ-a. 2
Mij-vet vuänak mõõnnâ-ǥo-žeeppa, 1
ääʹǩǩel, ääʹǩǩel ruâđiteen årra, 2
toʹben-i meeʹst vet veâllain lij-a, 2
Määrjaž, Määrjaž Semman-i nijdd-a. 2

Dumisaz Iivanan tytär
Dumisaz Iivanan tytär
Metsosella on kaareva nenä
Hieno pyrstö kuin käkilinnulla
Kuin kaksivuotias peura
Nopeat jalat kuin peuravaatimella
Fadi-ukko ja Mikko-poika
Kosiolle kulkee
Pässin lyhyillä jaloilla
Ahman askelilla
Leikitellen
Pienissä saappaissansa
Pienissä saappaissansa
Talvipäivänä kävelemme
Rautujärven siidaan
Mikä on parempi
Se missä on Iivanan tyttö
Kesäpäivänä kävelimme
Vuojamin akan kylän ohi
Mikä on parempi kylä
Se missä on Iivanan tyttö
Iivanan tyttö on hyvä
Säävten tyttö on venäläinen
Ei Mikko oikein tiedä
Ei Mikko oikein tiedä
Tätä en tiennyt
Iivanan tyttöä en saa
Parempi olisi
Hirvaksen seisahtaa
Tanelin hirvaan
Ei tänne pitänyt seisahtaa
Fadin härkä kyynelöi
Rautujärven siidan neito kyynelöi
Mikset Sandra-sisko
Kiiruhtanut Mikkoseni avuksi
Hän on 30 jo täyttänyt
Pitkiä niskahiuksiaan sivelisit
Ympäri hirsien kurkistaisit
Olemme menossa
Akan kylään
Siellä on Simeonin tytär Määrjaž