Avainviulu osaksi muusikkouttani

Meriheini Luoto
Projektityö
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2014
 
Työn nimi
 
Avainviulu osaksi muusikkouttani
 
Kuvaus
 
Projektityöni käsittelee muusikon identiteettiäni avainviulistina. Kuinka saada uusi soitin osaksi omaa muusikkoutta, niin ettei se tuntuisi vuodesta toiseen pelkältä sivusoittimelta? Kuinka päästää irti soittimen vahvasta perinteestä ja luoda sillä uutta musiikkia? Päätin syventyä aiheeseen säveltämällä soolokonsertin avainviululle. Tutkin soitinta erityisesti erilaisten soittotekniikoiden ja sointisävyjen kautta. Apuna käytin luupperia (Boss rc-30), jolla sain yhdistettyä erilaiset sointisävyt luontevaksi osaksi musiikkia. Tarkoituksena oli kehittää omaa soittotekniikkaani sekä etsiä uusia ilmaisukeinoja avainviulistina. Halusin päästä mahdollisimman kauas avainviulun ruotsalaisesta perinteestä sekä sille ominaisesta soittotekniikasta ja luoda genrerajoista piittaamatonta musiikkia. Näiden ajatusten ympäröiminä syntyi soolokonsertti Lume, jonka esitin Musiikkitalon Black Box -salissa toukokuussa 2014.
 
Sisällysluettelo
 
1 Johdanto
2 Avainviulu
2.1  Avainviulu instrumenttina
2.2 Avainviulu muusikkoudessani
3 Konsertin työstäminen
3.1 Ideointi
3.2 Kappaleiden säveltäminen ja harjoittelu
3.3 Soittotekniikat
3.3.1 Resonanssikielet
3.3.2 Perkussiiviset soundit
3.3.3 Huiluäänet
3.3.4 Muut efektiäänet
3.4 Konsertin sävellykset
3.4.1 Konserttikokonaisuudesta
3.4.2 Koi
3.4.3 Katveessa
3.4.4 Lammasvarkaani
3.4.5 Kastanjapuun oksalla
3.4.6 Pimennys
4 Konsertti
4.1 Valmistautuminen
4.2 Konserttipäivä
4.3 Konsertti
4.4 Jälkitunnelmat
5 Mitä opin
6 Lähteet