Kehorytmiharjoituksia

Roope Aarnio

Kehorytmiikan alkeet

Kaikki harjoitukset PDF-dokumenttina: Roope Aarnio - Kehorytmiharjoituksia (PDF).

Kehorytmiikka (body percussion) on menetelmä, jossa kehoa käytetään rytmisoittimena. Tämä kehittää rytmitajua, motoriikkaa ja musiikin kokonaisvaltaista kehollista kokemista. Kehorytmiikan, kuten minkätahansa uuden soittimen tai tanssin opettelu vaatii harjoittelua. Harjoittelu on hyvä aloittaa alkeista.

Ensimmäisenä kannattaa opetella muutama keskeinen äänentuottotapa:

 • taputus (pehmeästi kämmenet "kupissa" tai terävästi sormilla kämmeneen)
 • sormien napsautukset (molemmilla käsillä, ja eri sormilla)
 • rintalyönti (kämmenellä rintalastaan, syvä bassorumpumainen tömähdys)
 • reisilyönnit (kämmenillä reisiin)
 • askeleet (tasaisesta tömistelystä vuorojaloin kannattaa aloittaa)
 • suulla voi tuottaa laulua tai rytmisiä äänteitä, naksahduksia ja suhistuksia

Yhtä vakiintunutta nuotinnostapaa kehorytmeille ei ole vielä muodostunut, ja siksi tässä on käytetty muutamaa eri variaatiota aiheesta.

Harjoitus 1

 • Pidä jaloissa tasainen neljäsosasyke vuoroaskelin.
 • Soita puolinuotit rintalyönteinä, neljäsosat taputuksena, kahdeksasosat sorminapsautuksina vuorokäsin, kuudestoista osat reisilyönteinä vuorokäsin.
 • Tee oheiset harjoitukset ja keksi sitten omia.

Harjoitus 2

 • kävele vuoroaskelin, yritä saada askeleet yhtä pitkiksi ja rytmi tasaiseksi (neljäsosanuotti)
 • lausu joka askeleella "pa-la-pe-li" niin että kaikki tavut ovat saman kestoisia (kuudestoistaosanuotti)
 • taputa käsilläsi korostettuja tavuja, kutakin kohtaa riittävän kauan, voit myös keksiä omia ja improvisoida

1. pa-la-pe-li
2. pa-la-pe-li
3. pa-la-pe-li
4. pa-la-pe-li
5. pa-la-pe-li
6. pa-la-pe-li
7. pa-la-pe-li, pa-la-pe-li, pa-la-pe-li

Harjoitus 3

Tässä harjoituksessa on ideana hyödyntää liike- ja puhekykyä rytmitajun kehittämiseen ja pulssin kokemiseen. Suomenkielessä paino on sanojen ensimmäisellä tavulla, jolloin sanojen siirtäminen alkamaan rytmisesti heikommalta tahdinosalta vahvistaa sisäisen pulssin kokemista.

A

 • Pidä jaloissa hidas tasainen pulssi astellen vuorojaloin (neljäsosat)
 • taputa käsilläsi tuplatempossa (kahdeksasosat)
 • lausu "pa-la-pe-li" joka askeleella kokonaan tasaisesti (kudestoistaosat)
 • kiinnitä edelleen huomiota rytmin tasaisuuteen ja yhtäaikaisuuteen

B (3-3-2 rytmi)

 • astele neljäsosia
 • taputa kahdeksasosia vuorokäsin reisiin (o = oikea, v = vasen)
 • lausu tasaisesti kuudestoistaosia sanoilla "O-li-pa KA-ma-la PE-li" painottaen sanojen ensimäisiä tavuja

C (3-3-3-3-4 rytmi)

 • astele neljäsosia
 • taputa kahdeksasosia vuorokäsin, vuoroin rintakehään ja reisiin
 • hoe tasaisesti "O-li-pa KA-ma-la SI-pu-li, I-ha-na PA-la-pe-li"
 • lopulta voit vielä vaihtaa sipulin ja palapelin paikkaa

D (3-4-3-3-3 rytmi)

 • astele neljäsosia
 • taputa kahdeksasosia vuorokäsin, vuoroin rintakehään ja reisiin
 • hoe tasaisesti "KA-ma-la PA-la-pe-li, O-li-pa I-ha-na SI-pu-li"

Harjoitus 4

 • peruspulssi jaloilla neljäsosia vuoroaskelin
 • käsillä 3-3-2 rytmikuvio kahdeksasosina
 • laulaen 3-3-2 rytmi kuudestoistaosina