Päivi Hirvonen SOLO

Päivi Hirvonen

Projektinani oli toteuttaa oma soolokonsertti. Instrumentteina käytin viulua, laulua, jouhikkoa ja 11-kielistä kannelta. Musiikissa tavoitteenani oli luoda yksin melodia, harmonia ja rytmi - käyttäen joko kaikkia noita elmenttejä tai vain yhtä kerrallaan. Tavoitteenani oli muodostaa "yhden naisen yhtye", joka jatkaisi musiikin tekemistä myös tämän projektin jälkeen.

Konsertin harjoittelu- ja suunnittelujakso painottui kesälle ja syksylle 2010. Konsertit pidin saman vuoden loka- ja marraskuussa Helsingissä ja Kokkolassa.

Projektini kirjallisessa rapotissa kerron konsertin synnystä: suunnitteluvaiheesta, instrumenttien käytöstä, konsertin ohjelmistosta, harjoitteluprosessista ja sovitustyöstä sekä ajatuksiani kahdesta konsertista. Kirjallisessa osiossa siis lähinnä kuvailen prosessin syntyä ja etenemistä aina konsertin jälkeisiin tunnelmiin asti.

Sisällysluettelo

1 Johdanto
2 Ideasta konsertiksi
2.1 Suunnitteluvaihe
2.2 Instrumentit
2.3 Ohjelmisto
2.4 Harjoitteluprosessi
3 Konsertit – niiden tunnelmat ja analysointi3.1 Helsinki
3.2 Kokkola
4 Lopuksi
5 Konserttitallenne