Sävellä soittaen! - Melodialähtöinen improvisointi kansanmusiikissa

Martin Gripentrog

Seminaarityö
Opettajan pedagogiset opinnot 
Tampereen yliopisto

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, kansanmusiikin aineryhmä
Kevät 2017

Johdanto

Kansanmusiikki ja improvisointi ovat aina liittyneet läheisesti yhteen. Etenkin vanhakantaisemmassa suomalaisessa perinnemusiikissa se on ollut aina vahvasti läsnä. Uudemmassa kansanmusiikkiperinteessä, kuten pelimannimusiikissa, improvisoinnin rooli on ollut kuitenkin vähäisempi ja keskittynyt lähinnä fraseeraukseen ja variointiin. Vanhemmassa, arkaaiseksikin kutsutussa musiikkiperinteessä materiaalia kuitenkin pystyttiin tuottamaan ”loputtomasti” soittamalla, soittajan vajotessa jopa transsin kaltaiseen tilaan, jota etnomusikologi Armas Otto Väisänen kutsuu hiljaiseksi haltioitumiseksi. Itseäni alkoikin kiinnostaa, voisiko tällaista pitkään soittamisen estetiikkaa soveltaa jollain tapaa myös uudempaan pelimannimusiikkiin, ja mitä improvisoimisen keinoja siinä voisi hyödyntää.

Omassa opetustyössäni Käpylän musiikkiopiston kansanmusiikkilinjalla olen törmännyt yleiseen ilmiöön: Pidemmälle edistyneet kitaraoppilaani osaavat jo soittaa hienosti vaikeampiakin pelimannikappaleita melko tyylinmukaisesti, mutta kun olemme kokeilleet improvisointia näiden kappaleiden sointukiertoihin, on lopputuloksena bluesja rockhenkistä pentatoniikkaa. Eli vaikka soittotaitoa pelimannityylissä on jo kertynyt, on sanavarasto loppujen lopuksi melko rajallinen. Siksi aloinkin miettiä työkaluja nimenomaan pelimannimusiikin tyylin mukaan ottamiseksi improvisoinnin opettelussa. Yksi keskeisistä vaikuttajista on ollut opettajani, säveltäjä Timo Alakotilan kehittämä ”Phrase Bank”-metodi joka on ollut lähtökohtanani omissa harjoitteissani. Tiesin myös, että haluaisin ehdottomasti haastatella Alakotilaa hänen metodistaan ja laajemminkin improvisoimisesta ilmiönä.

Oma muusikkouteni nojaa hyvin vahvasti improvisaatioon ja kun mietin, miten sitä itse käytän, se tulee esiin oikeastaan kaikissa soittamiseen liittyvissä tilanteissa. Se on minulle ensisijainen sävellystyökalu, se on harjoittelutyökalu, improvisoin keikoilla sekä säestäjän että solistin rooleissa ja käytän sitä myös pedagogisena työkaluna. En 5 oikeastaan keksi musiikillista tilannetta, jossa improvisoiminen ei olisi jollain tavalla läsnä omassa elämässäni. Siksi näenkin, että tämän työn osalta oli ensiarvoisen tärkeää lähestyä improvisoimisen käsitettä monesta näkökulmasta ja pohtia kysymystä, mitä improvisoiminen oikeastaan on?

Sisällysluettelo

1 Johdanto                                                                                           4
2 Tutkimustehtävä ja menetelmäkuvaus                                              5
3 Kansanmusiikin ja improvisaation suhde                                          7
   3.1 Kansanmusiikki                                                                           7
         3.1.1 Vanhempi perinne                                                             10
         3.1.2 Uudempi perinne                                                               11
   3.2 Improvisaatio                                                                              13
   3.3 Tanssilajit                                                                                    17
         3.3.1 Polska                                                                                17
         3.3.2 Valssi                                                                                  20
         3.3.3 Polkka                                                                                21
4 Haastattelututkimusken tulokset                                                       22
   4.1 Timo Alakotila                                                                              22
   4.2 Improvisaatiosta kansanmusiikissa                                             22
   4.3 Improvisaation ja säveltämisen suhde                                        23
   4.4 Improvisoinnin eri muodot                                                           24
   4.5 Improvisaation pedagogiikka                                                       26
   4.6 Phrase Bank                                                                                27
5 Omien sävellysten pedagoginen tarkastelu                                       29
   5.1 Menetelmän idea                                                                         29
   5.2 Käpylän polska                                                                            30
   5.3 Keväinen valssi                                                                            32
   5.4 Peruspolkka                                                                                 33
6 Pohdinta                                                                                             34
Lähteet
Liitteet