Tarinankertojain opissa

Minna-Liisa Tammela
Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
​2014

Tiivistelmä

Syvennyin taiteellisessa projektissani tarinankerrontaan laulaen, kertoen ja kirjoittaen. Valmistin ja esitin projektikonserttini Tarinankertojain opissa keväällä 2012 ja sen jälkeen aloin työstää kirjallista osuutta, jonka tarkoitus on valottaa omaa polkuani tarinankertojaksi.

Kirjallisessa osuudessa kerron omasta taustaani tarinankertojana ja laulajana. Kuvailen sukuni tarinankertojia ja pohdin heidän perintönsä vaikutusta omaan tarinankerrontaani. Syvennyn myös projektikonserttini työstämiseen ja mitä olen sen myötä oppinut tarinoinnista kansanlaulun ja fyysisen ilmaisun keinoin. Aihettani ovat syventäneet sukulaisteni haastatteleminen, erilaisten opettajien kanssa työskentely ja omakohtainen pohdinta projektin eri vaiheissa.  

Projekti on tarjonnut minulle oivan ikkunan tutkailla omaa suhdettani tarinankerrontaan. Kuka minä olen tarinankertojana? Koen kyenneeni yhdistämään projektin aikana oman lapsuuden taustani tarinoiden kuulijana sekä ammatillisen identiteettini laulajana ja muusikkona yhdeksi paketiksi. Projekti antoi minulle uudenlaisen itsetunnon tarinoiden synnyttäjänä ja kertojana.

Hakusanat: tarinankerronta, kansanlaulu, runolaulu, Lassin Leevi, Kelontekemä

Sisällysluettelo