Laulajan hiljainen haltioituminen

Tekijä: 
Sanna Kurki-Suonio
Julkaisuvuosi: 
2009

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 16

Jatko-opintojeni tarkoitus on ollut yrittää hahmottaa nykyajan kansanlaulajuutta ja siinä nimenomaan omaa kansanlaulajuuttani, löytää omalle musiikilliselle läsnäolon keinojen paletille uusia sävyjä ja koetella siinä jo valmiiksi olevien keinojen kestävyyttä.

Kirjallinen työni jakautuu kahteen osaan ja on pääsääntöisesti kirjallinen raportti, jonka painopiste on taiteellisessa kehityksessä. Ensimmäisessä osassa vastaan joihinkin laulamiseen liittyviin kysymyksiin, joita minulta on viime aikoina kysytty. Osa on eräänlaista laulajan käyttöteoriaa joistain niistä asioista, jotka ovat itselleni tärkeitä laulaessa. Toisessa osassa käsittelen aiheitta konserttieni kautta, siinä havainnollistuu käyttöteorian käytännöllinen puoli sekä sen laajeneminen ja syveneminen tekemisen myötä. Käsittelen siinä viisi jatkotutkintokonserttiani sekä lyhyesti kahden suurehkon nykyoopperaroolin laulamista kansanlaulajana sekä haasteita, joihin niissä törmäsin.

Julkaisu löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://ethesis.siba.fi/ethesis/files/nbnfife200905081433.pdf

Sisällys

Laulajan hiljainen haltioituminen
Alkusanat
Laulamisesta ja läsnäolosta
   Laulaja tarinoiden kertojana
   Millainen on hyvä laulaja?
   Instrumentin luomat rajoitukset
   Valmistautuminen
   Heittäytyminen yli häpeän
   Välittäjä vai välitettävä – kanava vai kuningatar
   Laulajan monet roolit
Läsnäolon keinojen työstämistä jatkotutkinnossani
Kohtauksia ja kuinka niitä saadaan
   Taustaa
   Omat odotukset
   Todellisuus
   Musiikin tekemisen tavoista
   Näytelmän kulku ja kohtausten musiikilliset ideat
   Kohtaukset
   Laulajan läsnäolon lajit ja keinot esityksessä
   Yhteenveto
Kainuu – laulaja alatekstien ja intonaation pyörteissä
   Teksti lautakunnalle
   Konserttitaltioinnin kuuntelun tuomat ajatukset ja tunnelmat
   Laulajan läsnäolon lajit ja keinot esityksessä
   Yhteenveto
Yrtti – Laulaja toisen ajatusten tulkkina
   Konsertin ohjelma
   Säveltäjistä
   Prosessista
   Otteita harjoituspäiväkirjasta:
   Konserttitaltioinnin kuuntelun tuomat ajatukset ja tunnelmat
   Konsertin laulukohtaiset läsnäolon keinot
Maamme laulut
   Kirje tutkintolautakunnalle
   Valmistautumisesta
   Ryhmän vaikutus omaan läsnäolon ja tekemisen kokemiseen
   Jälkitunnelmat
   Äänestä nousi hiljaisuus – hetki ja ikuisuus
   Kirje tutkintolautakunnalle
   Konsertin kulku
   Jälkitunnelmat
Kansanlaulaja oopperassa
   Taustaa
   Heart in a Plastic Bag – sydän muovipussissa
   Anna Liisa
   Läsnäolon ja tarinankerronnan keinot kansanlaulajan kokemana
Loppusanat
Kirjallisuus
Tiivistelmä

Taitto: Timo Väänänen

© Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto 2009
ISSN 1455-2493
ISBN 978-952-5531-57-2