Oppimateriaalit ja tietoaineistot

Oppimateriaalit ja tietoaineistot ovat kansanmusiikin aineryhmän opettajien ja opiskelijoiden tekemiä opintopaketteja ja muita kansanmusiikin opiskelun kannalta hyödyllisiä aineistoja. Ne on jaettu sisältönsä ja lähestymistapansa mukaan kolmeen ryhmään: kansanmusiikkiteoria, kansanmusiikkipedagogiikka ja kansanmusiikin historia. Jako perustuu aineistojen sisällöllisiin painotuksiin ja esitystapaan. Useimmat oppimateriaalit ja tietoaineistot liittyvät tavalla tai toisella kaikkiin kolmeen aiheryhmään.