Valmistautuminen kansanmusiikin aineryhmän valintakokeiden kansanmusiikkitiedon ja musiikinteorian kokeisiin

Kansanmusiikkitiedon koe

Kokeen tarkoituksena on selvittää sitä, kuinka hyvin hakija tuntee kansanmusiikkia musiikinlajina. Koe sisältää äänitteiden tunnistamistehtäviä (soittimet, esittäjät ja tanssilajit) sekä yleisiä kysymyksiä pääasiassa suomalaisen kansanmusiikin historiasta ja nykypäivästä. Kokeeseen voi valmistautua kuuntelemalla monipuolisesti kansanmusiikkiäänitteitä. Yhtenä lähteenä voi käyttää Musiikin muisti -sarjan videoita osoitteessa http://www.kansanmusiikki.fi/musiikin-muisti

Taustatietoja voi täydentää myös tutustumalla kirjallisuuteen, esimerkiksi alan laajimpaan yleisteokseen: Asplund ym. (2006) Suomen musiikin historia. Kansanmusiikki. WSOY.
Kokeeseen varataan aikaa yksi tunti.

Musiikinteorian koe

Teoriakoe on moniosainen. Kokeissa testataan musiikinteorian perusteiden (musiikkiopistotaso) ja nuotintamisen hallintaa, musiikillista hahmotuskykyä, äänten erottelukykyä ja sävelmuistia. Pääsykokeissa hakija osallistuu kirjalliseen teoriakokeeseen ja henkilökohtaiseen suulliseen kokeeseen.

Kirjallinen osa

Musiikinteorian kirjalliseen osaan on viime vuosina sisältynyt teoriatiedon koe ja kuunteludiktaatti, eli kuulonvarainen nuotinkirjoitus. Kokeen tarkempi sisältö saattaa vaihdella vuosittain. Tehtävien tekemiseen varataan aikaa yksi tunti.

Suullinen osa

Henkilökohtainen suullinen koe sisältää musikaalisuuden testaamista ja nuottitehtävän. Nuottitehtävässä hakija saa hetken aikaa tutustua annetun nuotin sävelmään, melodiaan ja rytmiin, ennen kuin esittää sen lautakunnalle.

Musikaalisuutta testataan myös toistotehtävillä, joissa hakija toistaa kuulemansa melodian tai sävelet. Lisäksi kokeessa on mukana kehorytmitehtävä, jonka lautakunnan jäsen opettaa hakijalle tilaisuudessa. Nuottitehtävä ja henkilökohtainen musikaalisuuskoe tehdään ilman soitinta. Tämänkin osion sisältö saattaa vaihdella vuosittain.

Teoriakokeeseen valmistautuminen

Alla on lueteltuna muutamia keskeisiä asioita, joita harjoittelemalla hakija voi valmistautua kansanmusiikin aineryhmän teoriakokeisiin. Mukana on myös linkkejä verkkosivuille, joissa on harjoituksia ja lisää tietoa.

  • asteikkojen tunnistus ja kirjoitus (duuri, mollit, kirkkosävellajit / moodit, pentatoninen, yläsävelasteikko)
  • 3- ja 4-soinnut ja intervallit laatuineen (kirjoittaminen ja kuuleminen)
  • reaalisointumerkintä ja sointuastemerkintä
  • melodian soinnutus (esim. toonika, subdominantti, dominantti, välidominantti)
  • stemmankirjoitus (esim. terssi-/sekstistemma sointujen pohjalta)
  • sävellystehtävä (esim. valssi, masurkka, polska, polkka, sottiisi, rekilaulu tms.)
  • melodiadiktaatti
  • musikaalisuuskoe, laulutoistotehtäviä
  • kehorytmitehtävä
  • nuottitehtävä (nuottilaulua, melodian ja rytmin luku)

Hyödyllisiä linkkejä

Taideyliopiston www-sivuilla on julkaistu aikaisempien vuosien koetehtäviä, joiden perusteella saa käsityksen kansanmusiikkitiedon ja musiikinteorian kokeessa vaadittavasta osaamisesta http://www.uniarts.fi/hae-opiskelijaksi/siba/valintakokeet