Säkkipilli

Muita nimityksiä: rakkopillisäkkipilli

Säkkipillissä on ilmapussi, johon on kiinnitetty puhallusputki, melodiapilli ja bordunapilli tai -pillejä. Erilaisia säkkipillejä on soitettu eri puolilla Eurooppaa vähintään keskiajalta lähtien. Pohjoismaihin säkkipilli on tullut viimeistään 1400-luvulla. Tosin Ruotsissa on löydetty säkkipilliksi epäillyn soittimen osia, jotka on ajoitettu noin vuoteen 1050. Säkkipilli on useimmiten tehty eläimen rakosta tai mahalaukusta. Siitä myös nimitys rakkopilli.

Suomessa säkkipilliä soitettiin todennäköisesti keskiajalta 1800-luvulle asti. Sitten säkkipilli katosi pitkäksi aikaa, kunnes sen elvytys alkoi 1900-luvun lopulla.

Aleksis Kiven Nummisuutarit-näytelmässäkin (1864) muistellaan säkkipilliä tanssisoittimena Suomessa:


TOPIAS:  Niin niin.--Muistaakos kanttoori, kuinka Peltolan hirsi-talkoossa sekä nuoret että vanhat tanssivat virolais-ukon, Hanssun, säkkipillin mukaan?

 

Suomessa säkkipillien kuvia löytyy esimerkiksi Taivassalon kivikirkosta, jossa olevan kuvan Säkkipilli, Codex Aboensisarvioidaan tehdyn 1470-luvulla. Samalta ajalta on myös peräisin Codex Aboensis, josta löytyy vinjettikuvana säkkipilliä soittava jänis.

Säkkipillillä soitetusta musiikista ei ole oikeastaan mitään merkintöjä, mutta oletettavasti sillä on esitetty samoja tanssisävelmiä kuin muillakin soittimilla. Timo Leisiö arvelee säkkipillin huonon levinneisyyden johtuneen siitä, että läntinen tanssimusiikki alkoi levitä vasta 1600-luvulla Suomen alueelle.

Säkkipilleistä on eniten todisteita läntisessä Suomessa, mutta 1930-luvulla Mikkelistä löytyi putkenkappale, jonka arvellaan olevan peräisin säkkipillin suukappaleesta.

1990-luvulta lähtien uusia säkkipillejä on rakennettu myös Suomessa.Petri Prauda soittaa säkkipilliä

Kuva:
Taivassalon kirkko, säkkipillinsoittaja, 1470-luku, Vierimaa: image0001.jpg
Tyrvään kirkko, säkkipillinsoittaja, 1400-luku, Vierimaa: image0100.jpg

Musiikki:
Petri Prauda: Peltoniemen Hintriikin surumarssi (RealMedia)

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelit:
Leisio, Timo & Juha Tainio: Pisti pillit säkkihinsä. Ajatuksia säkkipillistä Suomenlahden rantamailla. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos. Arkki 13. 1988. (PDF)

Otto Andersson: Bröllopsmusik på säckpipa, teoksessa Otto Andersson: Studier i musik och folklore. S. 291-310. Svenska litteratursällskapet i Finland. 1964, Turku. Alkukujaan julkaistu Svensk tidskrift för musikforskning, 1961 (PDF)

Lisää tietoja kirjallisuudesta:
http://www2.siba.fi/kamu/skm2/prauda.html

Kansallismuseo:

Tietoja Kansallismuseon kokoelmien säkkipillistä.


 

Linkkejä
Pohjoismaat:

Nätverket för Svensk Säckpipa

Den Svenska säckpipan

Viro:
Igor Tonuristin artikkeli säkkipillistä Virossa:

The Estonian Bagpipe