Paljastuksia säveltämisestä kanteleelle

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
1995

Tiivistelmä

Taiteellispainotteinen projektini on cd-levy omista sävellyksistä konserttikanteleelle. Levy on äänitetty marras-joulukuussa 1994 Inkoossa. Äänittäjänä toimi Matti Kontio.

Suurin osa sävellyksistä on soolokanteleelle. Joissakin kappaleissa vaaditut muut osuudet olen soittanut itse päällekkäisäänityksinä. Levyllä ei siis ole vierailevia muusikoita tai muita instrumentteja kuin koneistokannel. Sävellykset ovat vuosilta 1987-1994.

Olen ollut erittäin kiinnostunut sävellysprosessista, lukenut aiheesta, haastatellut ja pohtinut säveltämistä kansanmuusikon näkökulmasta. Koska tässä työssä painotus on taiteellisessa osuudessa, olen keskittynyt lähinnä omaan tekemiseen. Olen pitänyt sävellyspäiväkirjaa neljän vuoden ajan. Tähän työhön olen myös liittänyt vuonna 1990 tekemäni analyysityön, jossa vertailen paradigmaattisesti kahta versiota sävellyksestäni ”Osaka Kokusai”. Kanteleelle kaivataan uutta soitettavaa materiaalia. Se on osaltaan ollut motivoimassa työtäni. Kanteleen sointimaailmoista riittää ammennettavaa useammallekin uudelle kantelelevylle.

Sisällysluettelo

1 Projektin esittely
2 Kappalekohtainen esittely
3 Johdanto
3.1 Säveltämisestä
3.2 Omaa taustaa
4 Sävellyspäiväkirja
5 Miten sävellykseni ovat syntyneet
6 Osaka Kokusai – analyysi erään sävelmän kehityksestä
6.1 Tutkimusmetodi
6.2 Muotorakenne
6.3 Soittimen ominaisuuksista, merkinnät
6.4 Nuotinnokset; Osaka Kokusai 1 ja 2
6.5 Osakohtainen analyysi
6.6 Taulukko
6.7 Analyysin johtopäätöksiä
7 Lopuksi

 

Nuottiliite