Maisteriopinnot

Kansanmusiikin maisteriopintoihin kuuluu projektityön tekeminen. Se on osa opinnäytettä, jonka toisena osana on maisterikonsertti. Projektin sisältönä on useimmiten äänite, konsertti tai opetusmateriaalin laadinta. Lopputulos koostetaan monimediaiseksi dokumentiksi, johon sisältyy lyhyt kirjallinen osuus. Useimmista projekteista on tällä sivustolla tekijäoikeussyistä esillä ainoastaan perustiedot, ja vain muutama työ on nähtävissä ja kuultavissa kokonaisuudessaan.