”Impressioista Väitösten kautta Hitteihin” – taiteilijana monitaiteisissa produktioissa

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2001

Tiivistelmä

Projektin kirjallisessa osuudessa käsitellään kolmea monitaiteista produktiota, missä olen ollut mukana. Taiteellisen osuuden suoritin muusikkona Tampereen Yliopiston näyttelijäntyönlaitoksen ensimmäisessä väitöstilaisuudessa, Ilari Nummen tehdääs väitöstilaisuutensa teatteriesityksen muodossa.

Kaikki produktioita on yhdistänyt monitaiteisuus, kansanmusiikin ja kantelemusiikin uusien esittämistapojen etsiminen, tutkinen ja esittäminen sekä improvisatorinen lähestymistapa teosten harjoitusvaiheessa.

Kirjallisessa työssä pohdiskellaan teosten harjoitusten kulku, omaa osuuttani produktiossa sekä kehittymistäni esiintyjänä.

Sisällysluettelo

I Taustaa
II Impressioita Vienasta
Impressioita Vienasta harjoitukset
III Väitöstilaisuus
Väitöstilaisuuden harjoitukset
Väitöstilaisuuden esitykset sekä oma osuuteni esityksissä
IV Hittejä 1000 vuotta sitten
V Videokameran käytöstä muusikon apuvälineenä
VI Hahmonrakennus
VII Musiikkivideo
VIII Keskeneräisyys
IX Saamastani palautteesta
X Mietteitä prosessin jälkeen

Liitteet
Videomateriaalia:
Impressioita Vienasta produktion videotallenne
Väitöstilaisuus-esityksen videotallenne
Hittejä 1000 vuotta sitten videotallenne
Kohtausluettelo Impressioita Vienasta-produktiosta
Käsikirjoitus Väitöstilaisuus-produktiosta
Lehtileikkeitä produktioista