Kalevalainen musiikkileikkikoulu – runolaulusta marakasseihin

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2008

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Kalevalaisen muskarin tuntisisältöjen kokoaminen

2.1 Muskarituntien suunnittelu
2.2 Tuntien tavoitteet

3 Opetuksen toteutus

3.1 Tunnin kulku
3.2 Yhteistoiminta vanhempien kanssa
3.3 Tuntipohjat

4 Arvio muskarin onnistumisesta ja kehitysehdotuksia

4.1 Miten tunnit sujuivat?
4.2 Kehitysehdotuksia
4.3 Runolaulun anti muskariopetuksessa

5 Johtopäätöksiä

Liitteet

Näin tulkitset liitteitä

1 Luomiskertomus
2 Suuri tammi
3 Väinämöisen vene
4 Eläinrunoja
5 Suuri hauki
6 Kuu ja aurinko
7 Vauvajumppa

Tiivistelmä

Projektityöni käsittelee Kalevalaista muskaria, jota pidin Kalevalaiset naiset Ry:n pyynnöstä syksyllä 2007. Projektin kirjallisessa osiossa olen yrittänyt pohtia sitä, miten olen suunnitellut tunnit, mistä lähdin liikkeelle, mikä suunittelussa oli vaikeinta ja mikä helpointa. Työssä olen yrittänyt arvioida sitä, miten tunnit onnistuivat ja missä olisi ollut parantamisen varaa. Olen myös miettinyt kehitysehdotuksia.

Suunnittelin jokaisen tunnin jonkin Kalevalasta olevan tarinan ympärille ja tein tunneista tuntipohjat. Pohjissa näkyy missä välissä leikit leikitään, ja ne sisältävät sekä leikkiohjeet että nuotit lauluihin.

Runolaulu on erittäin laaja aihepiiri ja olenkin tässä työssä päässyt vain raapaisemaan pintaa sen mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Olen kuitenkin yrittänyt pohtia, mitkä ovat runolaulun mahdollisuudet perusopetuksessa, miten niitä voisi käyttää parhaiten ja miksi näin tulisi tehdä.