Melodiabassoharmonikan käyttö kansanmusiikissa

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
1990

Tiivistelmä

Melodiabassoharmonikan käyttö kansanmusiikissa on jäänyt hyvin vähäiseksi. Yritän taiteellispainotteisessa projektissani selvittää melodiabassoharmonikan, erityisesti sen bassopuolen käyttömahdollisuuksia kansanmusiikissa. Päämääränäni on ollut, että melodiabassoa soitettaisiin luovasti ja itsenäisesti, tasavertaisesti diskanttipuolen kanssa. Olen sovittanut ja säveltänyt kansanmusiikkia melodiabassoharmonikalle projektiani varten. Valmista materiaalia en ole käyttänyt, koska sitä ei juurikaan ole saatavilla.

Projektini kirjallisessa osassa olen käynyt läpi melodiabasson käytön periaatteita ja miettinyt, millaisiin sävelmiin melodiabsso voisi erityisen hyvin soveltua ja mitkä asiat sen soitossa ovat tuottaneet hankaluuksia. Olen analysoinut neljä projektini taiteellisessa osassa esitettävää sävelmää. Opetan kansanmusiikin soittoa melodiabassoharmonikalla kahdelle oppilaalle. Projektissani on ajatuksiani opetustyöstä ja mietteitä melodiabasson tulevaisuudesta kansanmusiikissa.

Melodiabassoharmonikan avulla olen löytänyt uusia ulottuvuuksia kansanmusiikin soittoon. Uskon, että melodiabassoharmonikalla voidaan luoda uudenlainen soittotyyli kansanmusiikkiin.

Sisällysluettelo

Johdanto
Konserttiohjelma
1 Kokemuksia melodiabasson käytöstä
2 Harmonikan ominaisuuksista
2.1 Yleistä harmonikasta
2.2 Melodiabassoharmonikka
3 Melodiabasson käytön periaatteet
3.1 Palje ja kaaritukset
3.2 Melodiasoitto
3.3 Toinen ääni
3.4 Borduna
3.5 Unisono
3.6 Rekisterit
3.7 Soittimellisuus
3.8 Yhtyesoitto
4 Konsertin ohjelmasta
4.1 Sävelmien tunnelmasta
4.2 Neljä esimerkkiä melodiabasson käytöstä
5 Kokemuksia opetustyöstä
6 Melodiabasson tulevaisuudesta kansanmusiikissa
Nuottiliite