Katrilleja ja kirkonkelloja – kokemuksia, näkemyksiä ja tuntemuksia improvisaatiosta

Projektityö
Taideyliopistion Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2002

Tiivistelmä

Projektini tarkastelee kansanmusiikki-improvisaatio sekä omien improvisaatioideni kautta että näkemyksiä kansanmusiikki-improvisaatiosta yleisesti. Halusin projektini kirjallisessa osassa laajentaa aihetta oman soittoni subjektiivisesta tarkastelusta kohti yleisempiä kysymyksiä ja pohtia, mitä kansanmusiikki-improvisaatio on. Jo käsite kansanmusiikki-improvisaatio osoittautui sitä mietiskellessäni hyvin monimutkaiseksi ja vaikeaksi asiaksi. Mihinkään tieteelliseen lopputulokseen en ole projektissani pyrkinyt, vaan esitän lähinnä omien ajatuksiani kansanmusiikki-improvisaatiosta iaheesta jo kirjoitettujen muutamien tutkimusten ja artikkeleiden pohjalta. Lisäksi haastattelin professori Heikki Laitista ja muusikko-säveltäjä Timo Alakotilaa.

Kirjallisessa osiossa tarkastelen omia improvisaatioitani vuosilta 1999-2002. Projektissa tarkasteltavat imrpovisaatiot ovat kappaleita Katrilli-levyltäni ja pääinstrumentti 2 -tutkinnostani. Tarkastelun lähtökohdaksi valitsin nauhoitukset, joita olen tehnyt eri paikoissa lähinnä vajaan vuoden mittaisella jaksolla kesästä 2001 kevääseen 2002. Nuotinnoksia en ole improvisaatiostani tehnyt. Kirjallisen työn liitteenä on neljä CD-levyä, joihin olen koostanut äänityksiäni.

Projektini taiteellinen osa on Katrilli-levy, jossa on 11 sävellystäni, sekä yksi yhteissävellys Peter Lerchen kanssa. Se on teemalevy perinteisiin ja uusiin karjalaisiin tansseihin tekemistäni sävellyksistä. Osa levyn kappaleista äänitettiin New Delhissä, Intiassa tammikuussa 2002.

Koko projektini, sekä levyn tekeminen että kirjallinen osio, on ollut minulle erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen kokemus. Moni kysymys kansanmusiikki-improvisaatiosta jäi avoimeksi, ja toivoisinkin, että tulevaisuudessa joku tarttuisi aiheeseen perusteellisemmin.

Sisällysluettelo

1 Johdanto
2 Näkemyksiä kansanmusiikki-improvisaatiosta
3 Oma improvisaatiotaustani
4 Projektissa tarkasteltavat improvisaatiot
4.1 Kirkonkellojen soiton tekniset perusteet harmonikalla
4.2 Kadonneet kirkonkellot
4.3 Lanssi
4.4 Cm/gm-Bulkkuimpro/Laksmi
4.5 Katrilli Kintaan kylästä
5 Improvisointi harmonikalla ja kanteleella
6 Improvisointi monikulttuurisessa ympäristössä
7 Yhteenveto
8 Lähteet
9 Liitteet