Kiperän nousu ja uho – Ajatuksia erään kansantanssiryhmän toiminnasta vuosina 1993-1996

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
1996

Tiivistelmä

Projektini taiteellinen osuus on CD-levy, jonka sisältö muodostuu kansantanssi ja -musiikkiryhmä Kiperän ohjelmistosta. Materiaali äänitettiin Järvenpäässä Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa 30.9.-4.10.1996 ja miksattiin kansanmusiikin osaston studiossa loka-marraskuun aikana. Levyn julkaisee Kansanmusiikki-instituutti alkuvuodesta 1997.

Kiperän tanssiryhmä perustettiin vuonna 1990 ja musiikkiryhmä loppuvuodesta 1992. Toimin ryhmässä tanssijana (1990-1991), muusikkona ja musiikillisena johtajana (1992-96), sekä taiteellisena johtajana (1995-96).

Kirjallisessa työssäni kuvailen Kiperän vaiheita lokakuussa 1996 pidettyyn konserttiin asti, jonka jälkeen lopetin ryhmässä. Analysoin ja vertailen ensikonsertin ja viimeisen konsertin sisältöä. Pohdin kiperän kehitystä ja julkista kuvaa, musiikkiryhmän toimintaa ja omaa rooliani muusikkona, tanssijana ja tanssimusiikin tekijänä.

Työn tarkoituksena on ollut dokumentoida Kiperässä työskentelemääni ajanjaksoa, sekä käydä läpi ajatuksia ja tuntoja joita toiminta ryhmässä on tuottanut. Asenteeni kirjoitustyöhön on ollut tarkoituksellisen subjektiivinen.

Sisällysluettelo

1 Johdanto
2 Kiperän synty
3 Ensikonsertti
4 Kiperän oppivuodet 1993-1996
1. vuosi ”uho”
2. vuosi ”epävarmuus”
3. vuosi ”oma linja”
4. vuosi ”ammattimaisuus”
5 Viimeinen konsertti
6 Tanhusta tanssitaiteeseen
7 Kiperän julkinen kuva
8 Kiperä-CD
9 Minä ja tanssi
10 Pohdintaa
11 Liitteet