Martti Pokelan kanteleensoittotekniikka ja kantelemusiikki

Tutkielma
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
1989

Sisällysluettelo

Johdanto

1 Tutkimusasetelma

1.1 Tutkimusaineisto ja sen hankinta

2 Martti Pokela – 65 vuotta musiikkia
2.1 Musiikkihistoriallinen elämäkerta
2.2 Martti Pokelan toiminta kanteleen hyväksi

 

3 Martti Pokelan kanteleensoittotekniikka
3.1 Martti Pokelan kanteleensoittoasento ja -tapa
3.2 Martti Pokelan suomalaiseen kantelemusiikkiin tuomat soittotekniset erikoisuudet

 

4 Kantelesäveltäjä Martti Pokela
4.1 Kantelesävellysten inspiraatiolähteet
4.2 Pokelan kuvaus omista säveltäjäominaisuuksistaan
4.3 Koneistokantele ja Martti Pokelan sävellykset
4.4 Pokelan tapa tehdä sävellyksiä ja merkitä niitä muistiin
4.5 Ryhmätyösäveltäminen
4.6 Yhteenveto Pokelan säveltämisprosessista

 

5 Martti Pokelan kanteleensoittotekniikan ja kantelemusiikin omaksuminen
5.1 Martti Pokelan kanteleensoiton opetusmetodi
5.2 Ensimmäiset tuntini Pokelan johdolla; kuinka tutustuin Pokelan soittotyyliin, opetustapaan ja hänen kantelemusiikkinsa omaksumisongelmiin
5.3 Mitä Pokelan kantelemusiikki on ja kuinka se olisi helpoiten omaksuttavissa

 

6 Musiikkianalyysi Martti Pokelan sävellyksestä Pollati poro lullati

 

7 Yhteenveto ja johtopäätökset

 

Lähteet

 

Liitteet