Kokemuksia sähkökanteleiden mahdollisuuksista

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2004

Tiivistelmä

Projektityöni on kuvaus lukuvuodesta 2002-2003, jonka vietin Joensuussa Pohjois-Karjala – kanteleen maakunta -hankkeen työntekijänä. Toimin tässä Kantele-projektissa kouluttajana ja muusikkona. Toimenkuvaani kuului opettamista ja uusille sähköistetyille Wing-kanteleille soveltuvan ohjelmiston ja oppimateriaalin laatimista.

Kirjallisessa osuudessa pohdin sähköistettyjen kanteleiden käyttöä muusikon näkökulmasta sekä pedagogiselta kannalta. Tarkastelen omia kokemuksiani sekä ajatuksia ja niiden muotoutumista projektin edetessä. Kirjallisen työni pohjana ovat kirjoittamani Kantele-projektin raportit sekä omat päiväkirjamerkintäni vuoden ajalta.

Taiteellisena osiona projektityöhöni liittyy soiva sointutaulukko 15-kieliselle Wing-kanteleelle. Taulukossa on esitelty kaikki laajat soinnut, jotka diatonisella kanteleella on mahdollista soittaa. Ne on kuvattu reaalisointumerkkeinä, nuotteina ja kuvina, josta käy ilmi sointuote kanteleen kielillä. Soinnut ovat myös kuunneltavissa erilaisina versioina. Soiva sointutaulukko on julkaistu internetissä osoitteessa www.etno.net.

Sisällysluettelo

1 Johdanto
2 Pohjois-Karjala – kanteleen maakunta -hanke
3 Työ kouluttajana
3.1 Koulujen kantelepäivät
3.2 Ilomantsin sähkökannelryhmät
3.3 Motora
3.4 Muut koulutukset
4 Sähkökanteleen pedagogiikka
5 Muusikkona sähkökanteleen kanssa
5.1 Mysterious Wings/Kulo
5.2 Sooloesiintymiset
6 Tulevaisuuden näkymät