Kymenlaakson Ruusu – erään laulajan kokemuksia esiintymisestä

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2002

Tiivistelmä

Projektini taiteellinen osuus oli 2-osainen konsertti, joka pidettiin 17.9.2001 Sibelius-Akatemian kamarimusiikkisalissa. Konsertin musiikin olen säveltänyt ja sovittanut yhdessä Björn Tollinin kanssa, joka myös toimi muusikkona läpi koko esityksen. Muita avustajia olivat Timo Väänänen ja Leena Joutsenlahti, joka myös ohjasi konsertin ensimmäisen puoliskon. Valot esitykseen rakensi Johanna Salomaa ja äänentoistosta huolehti Teemu Korpipää.

Konsertti oli jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen puolisko oli tarkoitus tehdä ilman kontaktia yleisöön. Minulla oli ajatus, että yleisö seuraisi tätä osiota kuin elokuvaa; ulkopuolelta, ilman välittömän kontaktin suomaa vuorovaikutusmahdollisuutta. Toinen osio oli tarkoitus olla kontaktissa yleisön kanssa. Musiikki oli sama molemmissa osioissa.

Kirjallisessa työssäni kerron esityksen valmistelusta ja musiikista. Kuvailen tuntemuksiani esityksen aikana ja vertaan näitä kahta esitystapaa esittäjän näkökulmasta. Mikä oli vaikeaa? Oliko toinen tapa esittää helpompi? Miksi? Mikä oli yleisön merkitys tässä kokeilussa? Onnistuiko yleisön sulkeminen ulkopuolelle tunnetasolla?

Tämän lisäksi kerron omasta esiintyjätaustastani ja pohdiskelen esiintymiseen liittyviä ongelmiani.

Sisällysluettelo

1 Johdanto
1.1 Esiintyjätaustaani
1.2 Oman esiintymisen kannalta tärkeitä yhtyeitä ja tilanteita

 

2 Keskeisiä ongelmia
2.1 Ankara itsekritiikki – huono itsetunto
2.2 Tietoisuus omista kyvyistä – mutta kuinka saada ne käyttöön?
2.3 Yleisön kanssa jutustelu, APUA!!
2.4 Itsensä paljastaminen

 

3 Projektikonsertti
3.1 Tavoite
3.2 Musiikki
3.2.1 Kappalekohtaiset kuvaukset
3.3 Avustavat henkilöt
3.4 Näyttämöllepano

 

4 Konserttianalyysi
4.1 Yleisön ”laadun” merkitys

 

5 Päätössanat

 

Liitteet
1 Konserttiohjelma
2 Lehtikirjoitus
3 Kuvakäsikirjoitus

 

Työhön liittyvä videotallenne kansanmusiikin aineryhmän arkistoissa.