Millaisen paikan löydän itselleni soittaessani duettoa käen kanssa? – Luontosuhteeni vaikutus taiteelliseen työskentelyyni

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
Kevät 2024

Tiivistelmä

Tässä projektityössä kirjoittaja tarkastelee omaa luontosuhdettaan ja sitä, miten se vaikuttaa hänen taiteelliseen työskentelyynsä. Miten luontosuhteet voivat vaikuttaa säveltämiseen ja sävellyksiin ja onko yhteyksiä toisin päin, voiko taiteen tekeminen vaikuttaa säveltäjän omaan luontosuhteeseen. Tekijä etsii vastauksia taiteellisen työskentelyn kautta seuraaviin kysymyksiin: Mitä on luonto? Millainen on luontosuhteeni?

Työskentelyn taiteellinen osuus on Luonto miussa – mie luonnossa –maisterikonsertti, joka esitettiin Musiikkitalon Black Box –salissa, 24.5.2024. Yhtenä ajatuksena tuon maisterikonsertin teeman alla oli se, miten taiteen kautta voisi saada ihmisiä kiinnostumaan luonnosta ja kenties vaikuttaa heidän luontosuhteisiinsa. Tekijä pohtii, pystyisikö konsertin kautta antamaan yleisölle kokemuksen, joka voisi vahvistaa heidän yhteyttänsä luontoon?

Työssä kirjoittaja avaa luontosanastoa ja luontosuhteen käsitteistöä. Tekstissä tarkastellaan myös luontokäsitysten ongelmallisuutta sekä ihmisen ja luonnon suhdetta ja niiden vaikutuksia taiteeseen. Tekijä tunnistaa taiteellisen työskentelyn kautta esiin tulevia luontosuhteiden ristiriitoja ja pohtii läsnäolon, kuuntelemisen ja hiljaisuuden yhteneväisyyksiä luonnossa ja musiikissa.

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Luonnosta ja luntosuhteesta

2.1 Luonto
2.2 Luontosuhteeni

3 Ristiriitoja

4 Kuunteleminen, kuuleminen ja hiljaisuus

5 Lopuksi

Lähteet

Liitteet