Tauno Aho ja soittotyyli polkan soitossa

Tutkielma
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
1990

Tiivistelmä

Tässä työssäni olen tutkinut kuortanelaisen kaksirivisen soittajan Tauno Ahon soittotyyliä polkan soitossa. Hän edustaa tyypillistä Etelä-Pohjalaista pelimannia, joka jo pienenä oppi perinteisen tyylin ja ohjelmiston. Ohjelmisto koostuukin pääasiassa vuosisadan alun tanssimusiikista, polkista, valsseista, jenkoista, polskista jne.

Tutkielman tarkoituksena on saada selville millainen on Tauno Ahon soittotyyli polkan soitossa ja mistä eri osa-alueista se koostuu. Olen halunnut myös selvittää, miksi Tauno Ahon osittama polkka tosiasiassa kuulostaa siltä kuin se kuulostaa.

Analyysiosassa olen selvittänyt Tauno Ahon ohjelmiston koostumusta, harmonian ja basson käyttö, rytminkäsittelyä ja muuntelua. Tärkeimpänä analyysivälineenä olen käyttänyt tietokonetta, jolla selvitän äänten voimakkuus- ja pituussuhteita.

Tauno Ahon polkan soitto koostuu selvästi eri osa-alueista, joista ensimmäisenä kuulijalle välittyvät basson käyttö ja rytmin tasaisuus. Kun siihen lisätään rytminen muuntelu ja äänten erilaiset painotukset on koossa tyyli, josta Tauno Ahon erottaa muiden soittajien joukosta.

Sisällysluettelo

1 Johdanto
2 Tutkimusasetelma
2.1 Tutkimusongelmat
2.2 Materiaali
2.3 Käsitteiden määrittely
2.4 Aikaisemmat tutkimukset
3 Tauno Ahon biografia
4 Ohjelmisto
4.1 Aktiivinen ohjelmisto
4.2 Passiivinen ohjelmisto
4.3 Duuri- ja mollisävellajit
5 Tauno Ahon soittotyyli
5.1 Soittoasento
5.2 Harmonia
5.3 Rytmiikka/rytminkäsittely
5.4 Basson käyttö
5.5 Muuntelu yhden soittokerran aikana
        5.5.1 Rytminen muuntelu
5.6 Äänten voimakkuussuhteet tahdin mittaisessa osassa
5.7 Äänten pituussuhteet tahdin mittaisessa osassa
5.8 Intensiteetin kuvaus nuottikirjoituksessa
6 Tulokset ja niiden tarkastelu
Viitteet
Liitteet
Lähteet