Muusikkona toimiminen, äänisuunnittelu ja sävellystyö Tanssiteatteri Auracon teoksessa Miksi Mix

Sisällysluettelo

1 Johdanto
2 Sävellykset

2.1 Intro ja Valot
2.2 Lento (Veera Lambergin soolo)
2.3 Miimi/Oddmeter (Kati Lehtolan soolo)
2.4 Spiraalit
2.5 Impromptu (Oma sooloimprovisaationi)
2.6 Interaktio

3 Residenssi

3.1 Työpajat
3.2 Teoksen koreografian ja musiikin työstäminen

4 Lavatapahtumat
5 Oman praktiikkani merkitys prosessissa
6 Lopuksi

Johdanto

Työskentelin Tanssiteatteri Auracossa muusikkona ensimmäistä kertaa vuonna 2017 teoksessa Tuntu. Jo tuolloin kävi vallan selvästi ilmi, että taiteellinen näkemykseni ja tapani soittaa toimii hyvin yhteen tanssiteatterin johtajan, koreografi Päivi Auran vision ja työskentelytavan kanssa. Yhteistyömme ja kommunikaatiomme todettiin hedelmälliseksi ja jouhevaksi, joten kun tammikuussa 2020 Aura soitti ja kysyi, olisinko käytettävissä kollektiivin seuraavassa teoksessa Miksi Mix, lähdin mukaan erittäin mielelläni. Otin vastaan suuren ammatillisen haasteen; jos Tuntussa olinkin pääasiallisesti vain muusikon roolissa lavalla liveääntä tuottaen, improvisoiden ja liikkuen, tähän teokseen minulta tilattiin myös sävellykset. Pian työtehtäväni myös laajenivat muusikosta ja säveltäjästä äänisuunnittelijaan, äänittäjään, miksaajaan ja masteroijaan.

Miksi Mixin työryhmässä olivat itseni lisäksi tanssijat Veera Lamberg ja Kati Lehtola, valosuunnittelija Nicolas Salo sekä puvustaja Piritta Kämi-Conway. Päivi Aura toimii teoksen ohjaajana ja koreografina. Teos tehtiin yhteistyössä kulttuurikeskus Annantalon kanssa osana EU:n Luova Eurooppa -ohjelman ‘Mapping – a Map on the Aesthetics of Performing Arts for Early Years’ -hankettaSivuston ulkopuolisten linkkien kuvake. Hanke on taiteellisen tutkimisen projekti, jossa on mukana 18 teatteria ja festivaalia 17 eri maasta. Vuosina 2018–2023 projektin partneriteatterit perehtyvät ääneen, kuvaan, tekstiin ja liikkeeseen ja luovat 0–6 -vuotiaille lapsille suunnattuja esityksiä.

Covid19-koronaviruspandemian toinen aalto syksyllä 2020 loi teoksen rakentamiselle ja Annantalon taiteilijaresidenssissä toimimiselle aivan uudenlaiset haasteet. Jouduimme työstämään omia osuuksiamme yksin ja etänä hyvinkin pitkään teoksen kokonaiskaaren pysyessä pimennossa. Jouduin perustamaan oman työskentelyni Auran mahdollisesti hyvinkin abstrakteihin verbalisointeihin kohtauksien “fiiliksistä” tai hänen mielessään visualisoimistaan “näkymistä”. Tilauksesta lähdin siis säveltämään omaa näkemystäni “spiraalimusiikista”, “pyöreän liikkeen musiikista”, “kulmikkaan liikkeen musiikista” ja siitä, millaiseksi hahmotan “kolmen apina-emojin” musiikin. Aloitin teoksen sävellystyön perkaamalla kevään 2020 aikana tekemiäni sooloimprovisaatioita etsien niistä käyttökelpoista sävelmateriaalia ja jalostamalla näitä ideoita kappalemuotoon. Projektityön kirjallisessa osassa esittelen näitä sävellyksiä, sävellysprosessin etenemistä, työskentelyä Reaper-äänitysohjelman ja sen FabFilter-liitännäisten kanssa sekä pohdin, kuinka muusikkouteni ja erityisosaamiseni heijastui tässä taiteellisessa työssä tanssitaiteilijoiden kanssa. Luvun 2 kappale-esittelyjen yhteyteen liitän ääninäytteitä teoksen lopullisesta taustaäänitteestä. Pyrin esittelyissä parhaani mukaan sanallisesti kuvailemaan äänitteeltä puuttuvien liveosuuksien sisältöä.

DAW (Digital Audio Workstation) -työskentelyn haltuunotto ja taiteellinen hyödyntäminen säveltämisessä olikin itselleni projektin suurin haaste ja oppimisprosessi. ‘Miksi Mix’ on myös ensimmäinen pidempi tilaussävellys- ja äänisunnittelutyöni. Olosuhteiden luomien haasteiden vuoksi jouduin menemään teoksen parissa hurjasti mukavuusalueeni ulkopuolelle, mutta samalla sain mahdollisuuden oppia uutta ja haastaa itseäni täysin uusille muusikkouden osa-alueille.

Alkuperäisen tavoitteen mukaan teoksen ensi-illan piti olla 1.12.2020. Koronaviruksen leviämisvaiheen iskiessä teoksen esityskausi kuitenkin siirtyi tämänhetkisen tiedon mukaan elokuuhun 2021 eli noin kahdeksan kuukauden päähän tästä projektityön kirjoitushetkestä. Ehdimme harjoitella teoksen lähestulkoon valmiiksi, joten ennen seuraavaa suunniteltua esityskautta tulemme jatkamaan työskentelyä koreografian hienosäädöllä ja viimeistelyllä sekä teoksen rutiinin ja konsistenssin vahvistamisella.