Päivi Hirvonen SOLO

Projektityö
2010-2011
Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä

Sisällysluettelo

1 Johdanto

2 Ideasta konsertiksi

2.1 Suunnitteluvaihe
2.2 Instrumentit
2.3 Ohjelmisto
2.4 Harjoitteluprosessi

3 Konsertit – niiden tunnelmat ja analysointi

3.1 Helsinki
3.2 Kokkola

4 Lopuksi

5 Konserttitallenne

Johdanto

Projektinani oli toteuttaa oma soolokonsertti. Instrumentteina käytin viulua, laulua, jouhikkoa ja 11-kielistä kannelta. Musiikissa tavoitteenani oli luoda yksin melodia, harmonia ja rytmi – käyttäen joko kaikkia noita elmenttejä tai vain yhtä kerrallaan. Tavoitteenani oli muodostaa ”yhden naisen yhtye”, joka jatkaisi musiikin tekemistä myös tämän projektin jälkeen.

Konsertin harjoittelu- ja suunnittelujakso painottui kesälle ja syksylle 2010. Konsertit pidin saman vuoden loka- ja marraskuussa Helsingissä ja Kokkolassa.

Projektini kirjallisessa rapotissa kerron konsertin synnystä: suunnitteluvaiheesta, instrumenttien käytöstä, konsertin ohjelmistosta, harjoitteluprosessista ja sovitustyöstä sekä ajatuksiani kahdesta konsertista. Kirjallisessa osiossa siis lähinnä kuvailen prosessin syntyä ja etenemistä aina konsertin jälkeisiin tunnelmiin asti.

Oma soolokonsertti oli ollut jo pitkään suunnitelmissa – haaveena oikeastaan. Projektiseminaari-kurssin myötä sain hyvän mahdollisuuden sen toteuttamiseen. Tämän projektin tärkein lähtökohta oli löytää uskallus luottaa musiikissa vain yhden muusikon voimaan. Halusin tavoittaa musiikin luomisessa yksinkertaisuuden ja toisaalta löytää sekä kokeilla instrumentaation tuomat mahdollisuudet yksin soitettaessa. Tavoitteenani oli, että voin yksin luoda melodian, harmonian ja rytmin – käyttäen joko kaikkia noita elementtejä tai vain yhtä kerrallaan. Konsertista kasvoi lopulta vastakohtien taisto: Rouheus ja voima kohtaavat herkkyyden ja hiljaisuuden

Ennen tätä sooloprojektiani olen työskennellyt paljon erilaisissa duoissa. Tällä hetkellä minulla on kaksi aktiivisesti toimivaa duo-kokoonpanoa, Duo Maija Kauhanen & Päivi Hirvonen sekä Duo Hirvonen & Kettunen. Ensin mainittu toimii viulun, saarijärven kanteleen sekä laulun voimin ja jälkimmäisessä kokoonpanossa instrumenttini viulu, jouhikko ja laulu yhdistyvät kitaran soundimaailmaan. Duoissa musisoiminen oli yksi tärkeimmistä syistä oman sooloprojektin aloittamiselle. Työskentely vain kahden muusikon kesken antaa paljon mahdollisuuksia omien instrumenttien monipuoliseen käyttöön. Duossa musisoimalla täytyy kummankin muusikon pystyä hoitamaan melodiset, harmoniset ja rytmiset vastuut. Tämän projektin aikana tahdoin antaa omalle tulkinnalle sekä omille sävellyksilleni ja instrumenteilleni vielä enemmän mahdollisuuksia luomalla konsertin täysin yksin.

Tähän projektiin sisältyi suunnitteluvaihe, luomis- ja harjoitteluvaihe sekä kaksi konserttia. Konsertit esitin lokakuussa 2010 Helsingissä Sibelius-Akatemian kamarimusiikkisalissa ja saman vuoden joulukuussa Kokkolassa Truba ry:n järjestämällä All Acoustic – klubilla. Konsertin harjoittelua varten sain myös yhden kuukauden työskentelytuen ESEKiltä kesäkuussa.