Laulajan hiljainen haltioituminen

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osaston julkaisuja 16

Laulajan hiljainen haltioituminen (PDF)

Taitto: Timo Väänänen

© Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto 2009
ISSN 1455-2493
ISBN 978-952-5531-57-2

Jatko-opintojeni tarkoitus on ollut yrittää hahmottaa nykyajan kansanlaulajuutta ja siinä nimenomaan omaa kansanlaulajuuttani, löytää omalle musiikilliselle läsnäolon keinojen paletille uusia sävyjä ja koetella siinä jo valmiiksi olevien keinojen kestävyyttä.

Kirjallinen työni jakautuu kahteen osaan ja on pääsääntöisesti kirjallinen raportti, jonka painopiste on taiteellisessa kehityksessä. Ensimmäisessä osassa vastaan joihinkin laulamiseen liittyviin kysymyksiin, joita minulta on viime aikoina kysytty. Osa on eräänlaista laulajan käyttöteoriaa joistain niistä asioista, jotka ovat itselleni tärkeitä laulaessa. Toisessa osassa käsittelen aiheitta konserttieni kautta, siinä havainnollistuu käyttöteorian käytännöllinen puoli sekä sen laajeneminen ja syveneminen tekemisen myötä. Käsittelen siinä viisi jatkotutkintokonserttiani sekä lyhyesti kahden suurehkon nykyoopperaroolin laulamista kansanlaulajana sekä haasteita, joihin niissä törmäsin.