Seitsemän selvää säveltä – säveltämisestä Perhonjokilaakson kanteleelle

Projektityö
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Kansanmusiikin aineryhmä
2000

Tiivistelmä

Projektityöni taiteellisena osana ovat vuosina 1997 ja 1998 säveltämäni viisi kappaletta Perhonjokilaakson kanteleelle. Olen soittanut sävellykset kirjallisen työn liitteenä olevalle, marraskuussa 1999 äänitetylle CD-levylle.

Pohdin kirjallisessa osuudessa säveltämistä yleensä, motivaatioitani säveltämiseen sekä käyttämiäni sävellystapoja. Esittelen työtapojani sävellyspäiväkirjan avulla. Pohdin, mitä keinoja voin käyttää, kun haluan säveltää Perhonjokilaakson kanteleelle mahdollisimman monipuolista ja vaihtelevaa musiikkia soittimen diatonisuudesta huolimatta. Tuon työssäni esiin myös vanhempien kantelepelimannien ajatuksia kanteleelle säveltämisestä.

Vaikka Perhonjokilaakson kantele mielletään yleensä perinteisen pelimannimusiikin soittimeksi, olen itse tottunut käyttämään sitä oman musiikkini säveltämisen välineenä jo nuoruudesta asti. Aloitin kanteleensoiton Perhonjokilaakson kanteleella, ja opettajani kannusti minua säveltämään. Nykyisin, pelkän säveltämisen ilon lisäksi, haluan etsiä ja rikkoa sekä omia että soittimeni rajoja. Kirjallisen työn lopussa olevasta nuottiliitteestä ja oheisäänitteestä voi todeta, miten olen työssäni onnistunut.

Sisällysluettelo

1. JOHDANTO 1

2. PERHONJOKILAAKSON KANTELEENSOITTOTYYLISTÄ 2

2.1 PERHONJOKILAAKSON KANTELEENSOITTOTYYLIEN VAIHEITA 2
2.2 YLEISIMMIN KÄYTETYT SORMIJÄRJESTYKSET JA SOITETTU MUSIIKKI 3
2.3 NELJÄN KANTELEPELIMANNIN MIETTEITÄ SÄVELTÄMISESTÄ 4

3. KOHTAAMINEN KANTELEEN KANSSA JA VARHAISET VAIKUTTIMET SÄVELTÄMISESTÄ 6

4. SÄVELLYSOPISSA 8

4.1 TUNTEMUKSIA PELIMANNIMUSIIKISTA .8
4.2 MARTTI POKELA VAIKUTTAJANA 8
4.3 PEKKA JALKASEN OPISSA 11
4.4 VIISI KAPPALElTA PERHONJOKILAAKSON KANTELEELLE 13
4.4.1 Syvät Metsät 14
4.4.1.1.Otteita sävellyspäiväkirjasta miten Syvät Metsät -kappale syntyi 15
4.4.2 Okrankeltainen Kuu 15
4.4.3 Kajo 16
4.4.4 Mixo 17
4.4.5 Kevään Muuttajat 17

5. SÄVELTÄMISEN INNOSTA 18

6. DIATONISEN KANTELEEN RAJOITUKSET JA MAHDOLLISUUDET SÄVELTÄMISESSÄ 19

6.1 DIATONISEN KANTELEEN RAJOITUKSET SÄVELLYKSESSÄ .19
6.2 DIATONISEN KANTELEEN MAHDOLLISUUDET SÄVELLETTÄESSÄ 19
6.2.1 Muutamien eri viritysmahdollisuuksien käyttö sävellettäessä 19
6.2.2 Kirkkosävellajien eli moodien käyttö sävellyksessä 20
6.2.3 Pentatoniikan käyttö säveltämisessä .21
6.2.4 Huiluäänet 21

6.2.5 Mattaäänet 22
6.2.6 Muut tehokeinot 22

6.3 ERI SOITTOTEKNIIKOITA JA SÄVYJA, JOITA SÄVELTÄESSA VOI KÄYTTÄÄ 23
6.3.1 Soittotekniikat 23
6.3.Z Sointivärien käyttö säveltämisessä 23

7. ERI SÄVELLYSTAPOJA 24

8. LOPUKSI 26

9. LÄHTEET 29

10. LIITTEET 30