Sielun syvyyksistä – Soolokonsertin työstäminen improvisaation, kirjoittamisen ja kuvien avulla

Projektityö
Kansanmusiikin aineryhmä
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
2019

Sisällysluettelo

1 Johdanto ja tavoite

2 Työskentelytavat

2.1 Improvisaatio

2.1.1 Maailman synty

2.2 Kirjoittaminen

2.2.1 Tekstejä

2.3 Kuvat ja videot

2.3.1 Ensimmäinen kuvaussessio
2.3.2 Toinen kuvaussessio
2.3.3 Kolmas kuvaussessio
2.3.4 Neljäs kuvaussessio
2.3.5 Viides kuvaussessio
2.3.6 Kuvat konsertissa
2.3.7 Yhteenveto

3 Musiikista

3.1 Kappaleet

4 Konsertti

4.1 Kokonaisuus
4.2 Jälkipuinti

5 Yhteenveto

6 Liitteet

6.1 Laulujen sanat
6.2 Konserttitaltiointi
6.3 Käsiohjelma

 

 

Johdanto ja tavoite

Mietin pitkään sopivaa aihetta projektityölleni. Aloitin työskentelyn parinkin aiheen parissa, mutta aihepiirit eivät kuitenkaan tuntuneet oikeilta ja projektit jäivät kesken. Toivoin löytäväni aiheen, joka koskettaisi itseäni ja tuntuisi mielenkiintoiselta. Mielekkään ja henkilökohtaisen aiheen parissa työskentely vie mukanaan, ja siitä on oikeasti hyötyä. Maisterikonsertin lähestyessä halusin yhdistää konsertin ja projektityön tekemisen. Tuntui järkevältä keskittyä yhteen asiaan ja työstää sitä eri kulmista. Näin molemmat isot kokonaisuudet hyödyttäisivät toisiaan. Projektityön näkökulman löytyminen otti oman aikansa, kuten konsertin kokonaisuuden muodostuminenkin. Olin työskennellyt aiheen parissa jo hyvän aikaa, ennen kuin hahmotin, mitä olin tekemässä.

Maisterikonserttini oli tarkoitus olla marraskuussa 2019. Aloittaessani konsertin työstämisen syksyllä 2018 ohjelmisto oli oikeastaan jo valmiina. Tosin en ollut varma, mitä kappaleita valitsen vai syntyykö kenties jotain aivan uutta. Tiesin tekeväni soolokonsertin, ja minua kiinnostivat liikkeen ja puheen yhdistäminen musiikkiin, rytmikudokset, haitarin palkeenkäytön eri mahdollisuudet, performanssihenkisyys ja arkaainen estetiikka musiikissa. Toivoin keksiväni konsertille jonkin teeman, jonka avulla luoda yhtenäinen kokonaisuus ja tarina. En halunnut keikkamaista esiintymistilannetta spiikkeineen enkä esimerkiksi ”Satu Lankisen sävellykset ja sovitukset”-henkistä teemaa. Halusin löytää jotain inspiroivaa musiikin sisältä ja tehdä matkaa ulkoisesta sisäiseen.

Projektityön tavoite oli konserttikokonaisuuden luominen. Tärkeimmäksi tavoitteeksi ja näkökulmaksi kiteytyi taustan ja teeman hakeminen konsertille sekä oman musiikin olemuksen syvällisempi ymmärtäminen: mitä on musiikin takana, mistä se kumpuaa, miten ja miksi? Mikä on kappaleiden tarina, todellinen olemus ja tunnetila? Mitä löytyy, jos pääsee kurkistamaan laulunsanojen kirjaimellisten merkitysten ohi? Tarkoitus ei ollut keksimällä keksiä tarinaa vaan löytää ja oivaltaa jotain jo olemassa olevaa. Aluksi en tiennyt, miten etsiä vastauksia, ja kaipasin keinoja itsetutkiskeluun. Aloitin tutkimusmatkan kuitenkin luottaen, että palaset jossain vaiheessa loksahtavat paikoilleen. Tärkeimpiä löytämiäni työkaluja matkalla olivat kirjoittaminen, improvisaatio ja kuvat. Haasteita ja tavoitteita syntyi lisää aina sitä mukaa, kun päämäärä kirkastui.