Stemmasoittoa viululla -oppaan pedagogiset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tiivistelmä

Projektini aihe on viulun stemmasoitto. Projektin taiteellinen osa on tekemäni opas Stemmasoittoa viululla, jonka Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto julkaisi oppimateriaalijulkaisusarjassaan helmikuussa 2001. Oppaassa on tekemäni 2-3-ääniset viulusovitukset kuudesta pelimannisävelmästä, sekä samat sovitukset sisältävä oheis-cd. Levyllä on sekä hitaasti soitettuja raitoja korvakuulo-opetteluun että erilaisia stemmayhdistelmiä; oppaan käyttäjä voi valita mitä stemmoja levyltä kuuluu ja soittaa mukana. Olen soittanut itse kaikki levyn viuluosuudet.

Projektin kirjallisessa työssä kuvaan oppaan tekoprosessia ja kerron aiheen rajauksen eri vaiheita. Ennen muuta käyn läpi oppaalle asettamiani pedagogisia tavoitteita ja tekemiäni ratkaisuja: käyn läpi melodioiden, stemmojen pariäänien, jousituksien, harmonioiden ja oheis-cd:n pedagogisia taustoja. Lopuksi arvioin itse onnistumista pedagogisissa ja taiteellisissa tavoitteissa ja pohdin millaisia voisivat olla tulevat soitto-oppaat.

Haastattelin kirjalliseen osuuteen muusikko Timo Alakotilaa. Hän antaa palautetta eritysti sovitusten taiteellisesta puolesta, sekä kertoo yleisemminkin näkemyksiään ja kokemuksiaan sovittamisesta.

Sisällys

1 Johdanto eli idea viulun stemmasoitto-oppaasta

 

2 Yhteistyötä – ideasta valmiiksi oppaaksi

 

3 Pedagogisia tavoitteita
3.1 Tutustumista pariäänien soittoon
3.2 Erilaisia jousitusvaihtoehtoja
3.3 Selkeät harmoniat ja sointumerkit
3.4 Korvakuulo-opettelua oheis-cd:n avulla

 

4 Johtopäätökset eli oppaan pedagoginen anti
4.1 Kappalekohtainen arviointi
4.2 Palautteen antajana Timo Alakotila
4.2.1 Keskustelua yleisesti oppaasta
4.2.2 Keskustelua kappale kappaleelta

 

5 Mitä oppaasta oppii

 

Liite 1 (s. 1-40) Stemmasoittoa viululla
Liite 2 Esimerkkejä suomalaisista stemmasoittonuottijulkaisuista