Tuulikki Bartosik, Emma Reid: Gubbdrag

Tuottajat: Tuulikki Bartosik, Emma Reid
Äänitys: Marko Myöhänen
Miksaus: Marko Myöhänen
Masterointi: Minerva Pappi, Finnvox

1. Polska efter Pål Karl, Polska efter Artur Lunderg, Grönviken

Säv. Tuulikki Bartosik, trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

2. Orsa Brudmarch efter Gössa Anders Andersson
Säv. trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

3. Systerpolskor 1 och 2 efter Blecko Anders Olsson, Orsa
Säv. trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

4. Systerpolska 4 efter Blecko Anders Olsson, Orsa
Säv. trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

5. Lorikspolskan efter Gössa Anders Andersson
Säv. trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

6. Orsa vals efter Gössa Anders Andersson
Säv. trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

7. Leos gånglåt
Säv. Emma Reid, sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

8. Mamma Tiinas 50-års vals, Bengts 50-års vals
Säv. Tuulikki Bartosik, Emma Reid, sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

9. Polska efter Jämt Olle, Orsa. Svartviken, polska efter Evert Åhs

Säv. trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

10. Vaggvisa till herr Lejon
Säv. Tuulikki Bartosik, sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

11. Torsmopolskan, Orsa
Säv. trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

12. Karl-Olofs polska efter Gössa Anders Andersson
Säv. trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

13. Vals efter fadern
Säv. trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

14. Polska efter Jämt Olle, Orsa. Pols efter Martinus Helgesen, Elve
Säv. trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

15. Väntan. Polska efter Klockare Nyström
Säv. Tuulikki Bartosik, trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

16. Matikki reel

Säv. Emma Reid, sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu

17. Polska efter Bränd Jon Larsson, Orsa
Säv. trad., sov. Tuulikki Bartosik, Emma Reid.

Tuulikki Bartosik: harmonikka
Emma Reid: viulu